Venevere-Paasvere-Laekvere piirkond

  • Tegevusgrupi piirkond: PAIK
  • Veebileht:

Venevere-Paasvere-Laekvere piirkonna alla kuuluvad ka Muuga, Rohu ja Rahkla külad. Piirkond asub Lääne-Virumaal. Enne II maailmasõda töötas Veneveres vesiveski. Põneva ajalooga on ka tsaari õuekunstnikule kuulunud Muuga mõis. Piirkonnas kasvab looduskaitsealune põlispuu – Laekvere mänd.

Piirkonna püsielanikkond on aktiivne ja huvitatud piirkonna arengust ning panustavad ühistesse tegevustesse. Noored, kes on küll kodust välja rännanud, hindavad piirkonda ja veedavad siin oma vabast ajast maksimaalselt võimaliku – osaledes samas ka külade seltsi- ja ühistegevustes. Juurdepääs on hea – maanteed hooldatud, toimiv ühistransport. Külade piires toimiv noorte- ja seltsitegevus. Lisaks panustab kohalik omavalitsus piisavalt piirkonna infrastruktuuri korrashoidu ja osutatavatesse avalikesse teenustesse.

Venevere-Paasvere-Laekvere kandis on ellu viidud mitmeid projekte kohaliku külakogukonna ja jahiseltsi tegevuse jaoks vajalike ruumide renoveerimiseks ning vaba-aja veetmiseks ja sportimiseks tarvilike vahendite soetamiseks ning ürituste korraldamiseks. Ringkonna kooliõpilastele tutvustati kohalikku ettevõtlust ja jahipidamise traditsioone.

Piirkonna siseselt on osad külad altimad teineteisega suhtlema, kuid mitte kõik. Laekvere Jahiselts teeb aktiivselt koostööd teiste samalaadsete seltsidega. Toimiv koostöö on kohalike ettevõtjatega ja kohaliku omavalitsuse ning LEADER tegevusgrupiga.

Oodatakse ühiseid tegemisi ja kooskäimisi, tänaste eestvedajate aktiviseerimist ja külade elanike kaasamist piirkonna arendamisse ja ühistegevustesse ning piirkonna muutumist aktiivseks kaasarääkijaks omavalituse ja piirkonna arendustegevustes. Samuti on soov motiveerida piirkonna elanikke ettevõtlusega alustama.

Artiklid ja uudised:

Laekvere aktiivne naiskond. Foto: Erakogu