LEADER koostööprojekt “Ärisuhete, turismi ja lennuliikluse arendamine Tartu ja Seinäjoki piirkondade vahel”

Partnerid: Tartumaa Arendusselts, INTO Seinäjoki Oy, LAG Liiveri

Tartumaa Arendusseltsi kaasatud partnerid: SKYCORP OÜ, Tartu Ärinõuandla SA, Tartu Linnavalitsus, Eesti Lennuakadeemia, MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Teaduspark SA, Tartu Lennujaam, SA Tartumaa Turism, SA Tartu 2024

Projekti periood: 01.01.2023 – 31.12.2024 

Projekti eesmärgid, tegevused ja Tartumaa partnerid projekti tegevuste elluviimisel: 

 1. Ärisuhete arendamine Tartu ja Seinäjoki piirkonna ettevõtete vahel
  • Ettevõtete ja organisatsioonide huvide täpsem kaardistamine ja fookuste väljavalimine
  • Tartu ja Seinäjoki ettevõtete esindajatega kohtumised veebiseminaride, koostöökoosolekute, õppereiside, ürituste vormis (nt sTARTUp Day 2023 ja 2024)
  • Ettevõtete vahel uute koostöö- ja partnerlusvormide loomise toetamine

Partnerid: Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Teaduspark SA

 1. Piirkondade tutvustamine ja turundus, sh Tartu 2024 ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tutvustamine Seinäjoki piirkonnas
  • Ärireiside ja turismialaste reiside potentsiaali kaardistamine
  • Reisifirmade kaasamine ja koostöösuhete loomine
  • Tartu-Seinäjoki lennuühenduse piloteerimine (nt charterlend Tartu 2024 ajal)
  • Turismipakettide loomine ja piirkondi tutvustavate materjalide koostamine
  • Tartu 2024 materjalide ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tutvustamine

Partnerid: Tartumaa Turism, Tartu 2024, Tartu Linnavalitsus, Tartu Lennujaam, TAS, TOL

 1. Lennuliikluse arendamine Tartu-Seinäjoki ja Kvarkeni  piirkonnaga, sh innovaatiliste lahenduste ja mehitamata lennunduse edendamine
  • Tartu ja Seinäjoki lennujaamade arendamine, sh võttes arvesse tuleviku arenguid lennunduses (vesiniku- ja elektrilennundus, droonid)
  • Lennuliikluse arendamine Tartu, Seinäjoki ja Kvarkeni piirkonnaga

Partnerid: Eesti Lennuakadeemia, Tartu Lennujaam, SKYCORP, Teaduspark, TOL

Projekti sihtgrupid ja kasusaajad: ettevõtjad, kogukonnad, kohalikud omavalitsused, LEADER tegevusgrupid, arendus- ja lennundussektori organisatsioonid

Eelarve:

Koostööprojekti Tartumaa Arendusseltsi eelarve on 42 200€, millest LEADER toetus on 33 760€. Projektipartneri INTO Seinäjoki Oy eelarve on 88 850€. Kokku on koostööprojekti eelarve 131 050€.