River Networks – Emajõe ja Koiva koostöövõrgustikud

Partnerid: Tartumaa Arendusselts, Biedrība “Jūras Zeme” 

Projekti kavandatav kestvus: 36 kuud

Eesmärgid:

 1. Tugevdada piiriülest koostööd Koiva jõe ja Emajõe valgalade jätkusuutlikuks arendamiseks 
 2. Töötada välja ühisstrateegia ja tegevuskava piirkonna arendamiseks kooskõlas keskkonnakaitsega ja võttes fookusesse loodusvarade, pärandi ja majanduslike võimaluste parema kasutamise
 3. Kaasata kohalikke kogukondi valgala tasakaalustatud majandamisse ressursside, teadmiste ja parimate tavade jagamise kaudu

Kasusaajad: kohalikud kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, piirkonna külastajad, tegevusrühmade liikmed

Tegevused:

 1. Ühisstrateegia ja tegevusplaani väljatöötamine, kaasatud on välisekspertid ja huvirühmi esindav töörühm
 2. Õppereisid partnerregioonides, et tutvuda piirkonna eripärade, siiamaani tehtud arenduste, väljakutsete ja kohalike sihtrühmade esindajatega
 3. Õppereis Soome Pidä Saaristo Siistinä tegevustega tutvumiseks
 4. Koosolekud Lätis ja Eestis, kus osalevad peamiste huvirühmade esindajad
 5. Piloottegevused Eestis ja Lätis: kokku 8 pilootprojekti, mis sisaldavad 3 “pehmet” tegevust ja 1 mõlema riigi infrastruktuuriga seotud tegevust
 6. Koolitused kogukondadele ning Tartumaa Arendusseltsi ja Biedrība “Jūras Zeme” liikmetele eesmärgiga õppida piloottegevustest ja tõsta valmisolekut ühisstrateegia rakendamiseks
 7. Regulaarsed kommunikatsiooni- ja teavitustegevused eesmärgiga kaasata kohalikke kogukondi, MTÜd, ettevõtjaid ja muid huvirühmi

Väljundid:

 1. Ühisstrateegia ja tegevusplaan Koiva jõe ja Emajõe valgala jätkusuutlikuks arendamiseks
 2. 8 piloottegevusest, mis demonstreerivad ühisstrateegia praktilist rakendust
 3. Väljundid piloottegevustest (investeeringud ja pehmed tegevused)

Eelarve: Tartumaa Arendusseltsi eelarve on 200 993,75€, millest ERDF toetus on 160 795€. Projektipartneri Biedrība “Jūras Zeme” eelarve on 174 000€, millest ERDF toetus on 139 200€. Kokku on koostööprojekti eelarve 374 993,75€.

Seotud sündmused ja uudised: