RENOVERTY REER (Rural Energy Efficiency Roadmap)

IEECP RENOVERTY projekti leht

Partnerid: IEECP (Institute for European Energy and Climate Policy), Climate Alliance, REGEA (North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency), TEESlab, AISFOR (Agency for Innovation, Development and Education, Italy), Ecoserveis, TREA (Tartu Regiooni Energiaagentuur), ELARD (European LEADER Association for Rural Development), Reflex (Ungari), Focus (Sloveenia), ISR (University of Coimbra, Portugal)

Projektiperiood: Juuni 2023 – Oktoober 2025

Eesmärk: RENOVERTY projekti eesmärgiks on edendada energiatõhusaid uuendusi Kesk- ja Ida-Euroopa ning Edela-Euroopa riikide majapidamistes luues praktilise raamistiku maapiirkondades asuvate hoonete renoveerimise tegevuskava väljatöötamiseks. 

Strateegiliseks eesmärgiks on vähendada komplekssete, mitmeid huvirühmi hõlmavate hoonete renoveerimisega seotud logistilisi, finantsilisi, administratiivseid ja juriidilisi küsimusi. 

TASi tegevused:

  1. Aidata tuvastada energiatõhusa renoveerimise tegevuskava jaoks hoonetüüpe ja auditeeritavaid majapidamisi.
  2. Tuvastada kohalikud huvirühmad, keda kaasata tegevuskava väljatöötamisse.
  3. Olla vahendajaks kohalike huvirühmade ja projekti partnerite vahel, võttes fookusesse RENOVERTY poolt välja käidud aruteluteemad.
  4. Toetada TREAd kohalikele huvirühmadele mõeldud töötubade ja ürituse ettevalmistamisel ning info levitamisel.
  5. Toetada TREA poolt välja töötatud renoveerimise tegevuskava arendust.
  6. Jagada informatsiooni projekti kohta.

Eelarve:

TASi tegevuste eelarveks on 3 600€, mis tuleb ELARDi kaudu RENOVERTY projekti eelarvest.

Koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga toimus 30.01.2024 energiatõhusa renoveerimise veebiseminar.

30.01.2024 seminari kavas olid järgmised teemad:
Projekt Renoverty lühitutvustus ja tegevused Tartumaal – Martin Kikas, energeetikaekspert
Energiatõhusa renoveerimise vajalikkusest mitmel tasemel – Martin Kikas
Kogemused mujal ja meil – Kalle Virkus, ehitusinsener
KredExi renoveerimistoetuse meetme tingimuste tutvustus – Martin Kikas
Küsimused ja vastused

30.01.2024 Energiatõhusa renoveerimise veebiseminari video