Dokumendid

MAJANDUSAASTA ARUANDED

TASi 2022.a majandusaasta aruanne

TASi 2021. a majandusaasta aruanne

TASi 2020. a majandusaasta aruanne

TASi 2019. a majandusaasta aruanne

TASi 2018. a majandusaasta aruanne

TAS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLID

2024

Üldkoosoleku protokoll märts 2024, lisa 1

2023

Üldkoosoleku protokoll oktoober 2023lisa 1

Üldkoosoleku protokoll mai 2023lisa 1

TAS JUHATUSE PROTOKOLLID

2024

Juhatuse protokoll 13. märts 2024

Juhatuse protokoll 20. veebruar 2024

Juhatuse protokoll 04. jaanuar 2024

2023

Juhatuse protokoll 27. detsember 2023

Juhatuse protokoll 20. november 2023

Juhatuse protokoll 30. oktoober 2023

Juhatuse protokoll 28. september 2023

Juhatuse protokoll 18. september 2023

Juhatuse protokoll 23. august 2023

Juhatuse protokoll 24. mai 2023

Juhatuse protokoll 22. juuni 2023

Juhatuse protokoll 9. mai 2023

Juhatuse protokoll 6. aprill 2023

Juhatuse protokoll 6.märts 2023

Juhatuse protokoll 13. veebruar 2023

HANKEPLAANID

Hankekord

Raamatupidamisteenuse lihthanke läbiviimise kava

Reisikorraldusteenuste avatud hanke läbiviimise kava

NG Eesti ajakirja eriväljaannetes ilmuvate artiklite tellimiseks VTA (väljakuulutamisteta läbirääkimistega hankemenetlus) läbiviimise plaan

Eetilise tegevuse põhimõtted ja TASi väärtused

TASi väärtused (ühisloome liikmetega strateegia loomise protsessis):

Tartumaa tegevuspiirkonnas on rohkelt loodus-, kultuuri- ning oskusressursse, mida kasutatakse piirkonna arenguks leidlikult ning säästlikult. Siin väärtustatakse puhast loodust, esivanemate pärandit ning inimest oma tarkuse, oskuste ja võimetega. Kohalike ressursside baasil sünnib rohkelt tulusaid, elanikele hüvesid loovaid, uuenduslikke tooteid ja teenuseid.
Tartumaa tegevuspiirkonnas on tugevad koostöösuhted ja palju ärksaid inimesi. Siinsed inimesed väärtustavad koos tegemist ning oma oskuste, võimete ja teadmiste arendamist. Aktiivsete noorte näol on piirkonnal olemas järelkasv. Siinsed kogukonnad on tugevad, hoolivad ja kaasavad. Selleks, et oma eesmärke saavutada, on sarnaste huvidega organisatsioonid koondunud koostöövõrgustikesse. Siin on kõik omavahel seotud ja interaktsioonis.
Tartumaa tegevuspiirkond paistab silma uuenduslikkuse ja heade ideede rohkusega. Siinsetel ettevõtjatel on nutikad ja tulusad ideed, millega luuakse töökohti maapiirkonnas. Ettevõtlikud inimesed julgevad siin unistada ning tulevikku vaadata. Nad saavad tuge ja julgustust, et oma mõtteid ellu viia. Tartumaa tegevuspiirkond on avatud ja külalislahke ning valmis koostööks kõigi naabrite ja sõpradega. Nii omadel kui ka külalistel on siin mõnus olla.