Meist

Meist

Tartumaa Arendusselts on Leader tegevusrühm, mis tegutseb Tartumaa kaheksas vallas ja kahes linnas.
TASi liikmeskonda kuulub 27 ettevõtet ja 37 mittetulundussektori esindajat.

TASi tegevuspiirkonnas on rohkelt loodus-, kultuuri- ja oskusressursse, mida kasutatakse piirkonna arenguks leidlikult ja säästlikult.
Väärtustame puhast loodust, esivanemate pärandit ning inimest oma tarkuse, oskuste ja võimetega.
Kohalike ressursside baasil sünnib siin rohkelt tulusaid, elanikele hüvesid loovaid ning uuenduslikke tooteid ja teenuseid.