Interreg projekt eRural Resilience

Rohkem infot projekti kohta inglise keeles https://interreg-baltic.eu/project/erural-resilience/

Partnerid:

Eesti: Tartumaa Arendusselts, Tartumaa Omavalitsuste Liit, DIGITALEUS OÜ

Taani: Tønder Erhvervsråd, SYMBO – the sustainable FoodInnocenter

Poola: Gmina Bieliny, Creativity Works Europe, Association for the Development and Promotion of Podkarpacie “Pro Carpathia” 

Soome: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, Into Seinäjoki Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Saksamaa: RegioVision GmbH Schwerin 

Leedu: Vytauto Didžiojo universitetas 

Läti: Valmiera Attīstības aģentūra 

Projektiperiood: november 2023 – oktoober 2026

Üldeesmärk: biomajanduses tegutsevate ettevõtete digitaliseerimise toetamine ning tugisüsteemi väljatöötamine, testimine ja rakendamine e-bioettevõtete loomiseks maapiirkonnas. 

Eesmärgid:

 1. Kasvatada omavalitsuste ja ettevõtlust edendavate organisatsioonide võimekust biotootjaid nende tegevuses toetada
 2. Leida lahendusi, mis aitaks ettevõtlust edendavatel organisatsioonidel hinnata oma võimekust bioettevõtteid toetada
 3. Luua rahvusvaheline võrgustik ekspertidest, kes toetaks teadmiste arendamist ja omavahelist kogemuste vahetust
 4. Luua metoodika e-bioettevõtete loomiseks, mis aitaks asutustel hinnata ettevõtte võimekust areneda biotootjaks ja luua personaalne tegevuskava e-bioettevõtte käivitamiseks

Sihtgrupid: kohalikud omavalitsused, ettevõtlust edendavad organisatsioonid

Kasusaajad: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), mikroettevõtted

Tegevused: Tartumaa Arendusseltsi rolliks antud projektis on olla kohapeal projekti tegevuste rakendajaks. Koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja DIGITALEUS OÜga on meie ülesanneteks:

 1. Luua kohalike huvirühmade esindajatest töögrupp
 2. Koordineerida projekti lahenduste ettevalmistusfaasi
  • Luua 10 lühivideot e-bioettevõtteid toetavate asutuste koolitusplatvormi jaoks
  • Valida välja 5 kohalikku eRural esindajat töögruppi
  • Luua kohalik eRural strateegia, mis analüüsib hetkeolukorda ja arenemisvõimalusi TASi piirkonnas
  • Võtta osa eRural metoodika loomise protsessist
 3. Juhtida e-bioettevõtete käivitamise metoodika rakendamise katsefaasi
  • Külastada 30 ettevõtjat eesmärgiga katsetada e-bioettevõtete käivitamiseks loodud metoodikat
  • Valida nende seast välja 10 ettevõtet, mida edasi arendada e-bioettevõtteks ning toetada neid toodete loomisel
  • Tulemuste põhjal anda tagasisidet projekti lahenduste kohta
 4. Kaasata sihtgruppe projekti lahenduste ülekandmisel

Väljundid:

 1. Metoodika e-bioettevõtteid toetavate asutuste võimekuse hindamiseks
 2. Metoodika e-bioettevõtete käivitamiseks

Eelarve: Projekti kogueelarve on 2 918 835€, millest ERDF toetus on 2 335 068€. Tartumaa Arendusseltsi eelarve on 180 880€.