E-bioettevõtlust toetavate organisatsioonide hindamismetoodika kinnitati konsortsiumi poolt Saksamaal, Schwerinis

Tartumaa Arendusselts ja Tartumaa Omavalitsuste Liit osalesid 15.-17. mail Interreg projekti “eRural Resilience” koostööpartnerite kohtumisel Schwerinis, Saksamaal.

Kohtumisel töötasid projektipartnerid välja kompetentsiprofiili hindamismetoodika, mis aitab hinnata ja parandada ettevõtlust toetavate organisatsioonide teenuste kvaliteeti.

Külalisesineja Martin French jagas väärtuslikke teadmisi Mecklenburg-Vorpommerni piirkonna ringbiomajandusest ja sellega seotud väljakutsetest, rõhutades eelkõige vajadust uuenduslike lahenduste järele jätkusuutliku arengu tagamiseks.

Lisaks arutasid partnerid järgmisi samme ja kavandatavaid tegevusi seoses projektiga.

Rahvusvaheline koostöö projektis “eRural Resilience” aitab tugevdada ettevõtluse tugisüsteemi Tartumaal ja edendada biomajanduse arengut.

Loe lähemalt: https://interreg-baltic.eu/project/erural-resilience/.