Tartumaa toidupiirkond

2023. aasta sügisel saadi positiivne otsus MAK 2014-2020 meetme 16.4 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ taotlusele, et hakata ühiselt laatadel ja messidel käima, avada müügipunkt ja viia läbi Tartumaa toiduettevõtteid ja nende tooteid tutvustavaid teavitustegevusi

2023. aasta kevadel algasid võrgustiku liikmetele suunatud veebiseminarid, mis jätkuvad ka sügisel.

2023. aasta juulist algas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames Tartumaa toidusündmuste sari Tirin

image description

Toiduvõrgustikuga liituma on oodatud kõik Tartu maakonnas toiduvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad – liitumisankeet

Jälgi meie tegemisi sotsiaalmeedias:

Mida teeme selleks, et Tartumaast kujuneks Eestis ja Euroopas unikaalne ja populaarne toidupiirkond ning et meil moodustuks äge toiduvõrgustik?

Tartumaa Arendusselts viis 2019.-2022. aastal koos rahvusvaheliste partneritega ellu URBACT koostööprojekti "Food Corridors". Projekti raames:

  • moodustati Tartumaa toiduvõrgustik – toiduvõrgustikus osalevad tootjad (suured ja väiksemad), toitlustajad, turud, hotellid, ülikoolid, arendusasutused, kohalikud omavalitsused, turismivõrgustikud, Tartu 2024 jt (Tartumaa toiduvõrgustikus osalejad);
  • loodi Tartumaa toidustrateegia – mis on sektorite ja valdkondade ülene ning välja töötatud Tartumaa toiduvõrgustiku poolt (aruteludes osales 40+ organisatsiooni), esimese etapina strateegia loomisel viisime 2021. a kevadel läbi fookusgruppide intervjuud ja koostasime Tartumaa toiduvaldkonna taustauuringu – intervjuud ja uuring on kättesaadavad siit https://tas.ee/valminud-on-tartu-maakonna-toiduvaldkonna-taustauuring/. Strateegia loomisele järgneb sisuline töö toiduvaldkonna arendamisel, sh poliitikate ja seadusandluse kujundamisel kohalikul ja siseriiklikul tasandil, samuti strateegia rakendamine Euroopa Liidu URBACT ja LEADER programmi rahastuse toel; (Tartu County food strategy 2022-2030);
  • toimub rahvusvaheline koostöö teiste Euroopa toidupiirkondadega – osaleme rahvusvahelises toiduvõrgustikus Food Corridors https://urbact.eu/food-corridors, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Arendusselts on allkirjastanud Glasgow deklaratsiooni https://www.glasgowdeclaration.org/;
  • viiakse ellu rohefestivali eksperimenti – millega soovime toetada Tartumaa sündmuste sh toidusündmuste muutumist keskkonnasõbralikuks https://tas.ee/arendustegevus/rohefestival/.

INFO: URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärgiks oli üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Koostööprojekti Eesti-poolne partner oli Tartumaa Arendusselts. Projekti partnerid olid Portugal (Coimbra), Kreeka (Larissa), Ungari (Szecseny), Itaalia (Bassa Romagna), Rumeenia (Alba Iulia), Sloveenia (Kranj), Eesti (Tartu). Koostööprojekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist URBACT programmist. Lisainfo: Kristiina Tammets, kristiina@tas.ee/tas, 5340 9873.

————————————————————————————————————————

TARTUMAA TOIDUPIIRKONNA TEEMALISED UUDISED/TEATED:

Tartumaa Arendusselts ja kohalikud toiduettevõtjad osalevad lühikeste tarneahelate projektis

Kuidas Kavastul uhhaad keedeti

Kui laupäevahommikune poolunine laadakülaline kaaslasega Tartust Ülenurmele jõudis…

Huugavast pitsa-ahjust kartuliputkani – maitsemelu Maitsva Toidu Teel

Kavastul taaselustub Uhhaa- ja Kalapeo traditsioon

Ülenurme Sügislaat ja Tõuloom 2023 ootab 4000 külalist

Toidusündmuste sari Tirin kergitas kaant – Äksi [eel]arvamusfestival tõi kokku teadlased, toidutootjad ja kohaliku kogukonna

Kastre vald kutsub augustis maitsete väljasõidule Maitsva Toidu Teele

Tartumaa lükkab kultuuripealinna raames käima kaheaastase toidusündmuste sarja Tirin

Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Arendusselts kinnitasid Tartu maakonna toidustrateegia

Valminud on Tartumaa toidustrateegia tööversioon

Tartumaa toidustrateegia arutelud 20. ja 27. oktoobril 2021

TARTU POSTIMEES: Toidukohad tõstavad kohaliku kraami au sisse

Tartumaa astub olulisi samme saamaks unikaalseks toidupiirkonnaks

TARTU POSTIMEES: Võrgustik viib kohalikud saadused restoranidesse

Tartumaa toidupiirkonna visiooniseminar 09.09.2021

Tartu maakonna toiduvaldkonna taustauuring ja fooksugruppide kokkuvõtted