Tartumaa Arendusselts (TAS) kinnitas märgise „Tartumaine toit“ statuudi ja valis uue juhatuse

28.06.2024

Tartumaa Arendusselts

PRESSITEADE

28.06.2024

Tartumaa Arendusselts (TAS) kinnitas märgise „Tartumaine toit“ statuudi ja valis uue juhatuse

26. juunil Kambja kultuurikeskuses toimunud üldkoosolekul kinnitati Tartumaa toidumärgis „Tartumaine toit“, mille eesmärgiks on tuua esile kohaliku toidu omapära, selle traditsioonid ja innovatsioon. „See on oluline samm Tartu maakonna toidustrateegia elluviimisel,“ sõnas Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees Priit Lomp ja lisas, et peatselt avatakse taotlusvoor ning toidumärgist saavad oma toodetele ja teenustele küsida toiduvaldkonnas tegutsevad tootjad ja toitlustajad nii linnast kui maapiirkonnast, samuti koolid, lasteaiad, hoolekandeasutused ja sündmuste korraldajad. Oluline on, et tootes või teenuses on valdavalt kasutatud Tartumaa toorainet.

Üldkoosolek valis TASile uue juhatuse ja revisjonikomisjoni, kuhu kuuluvad avaliku, era- ja mittetulundussektori esindajad. Uuteks juhatuse liikmeteks kinnitati Priit Lomp, Anneli Saaroja, Kairi Kell, Esta Tamm, Sven Särki, Karin Sild, Piibe Koemets, Priit Värv ja Jarno Laur. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Sirje Jõgiaas, Kristel Kiisla ja Aivar Aleksejev.

Üldkoosolek tegi kokkuvõtteid lõppevast Euroopa Liidu rahastusperioodist ja tõdeti, et Tartumaale toodud 7,8 miljonit eurot on olnud suureks toeks uute teenuste ja toodete arendamisel ning elukvaliteedi kasvatamisel maapiirkonnas. Uus programmperiood on ukse ees ja lähiaastatel toetab TAS veel u 3,2 miljoni euro ulatuses Tartumaa kogukondlike ja ettevõtlusprojektide elluviimist. Taotlusvoorud projektitoetusteks avatakse 2025. a alguses.

Lisaks on TAS ellu viimas mitmeid suuremaid arendusprojekte, milleks on taotletud täiendavaid vahendeid INTERREG ja siseriiklikest programmidest. „Uuel perioodil on TASi olulised arendusvaldkonnad eeskätt Tartumaa toidustrateegia rakendamine, Emajõe piirkonna arendamine, noorte ettevõtlikkus, kogukondade toimepidevus ja tuge vajavate sihtgruppide kaasamine,“ lausus Kristiina Tammets, TASi tegevjuht.

Üldkoosolekul viibijad külastasid Kambja vanas koolimajas toimunud dokumentaallavastust kliimamuutustest „Õhud meie vahel“. Etendus kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi, mille raames toimub üle 120 kogukondlikul algatusel põhinevat sündmust Lõuna-Eesti erinevates paikades. Vt www.visitsouthestonia.com/tartu-2024/

TAS on üks kohalikest LEADER tegevusrühmadest Eestis, tegevusrühmal on hetkeseisuga 70 liiget, millest 9 on kohalikud omavalitsused (kõik 8 Tartumaa omavalitsust ning Räpina vald Põlvamaalt), 36 kodanikuühendust ja 25 ettevõtet.

Lisainfo: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, kristiina@tas.ee, 53409873, www.tas.ee

Foto: Melanie Olesk