Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine

Partnerid: Tartumaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Arendusselts, Elva vallavalitsus, Luunja vallavalitsus, Peipsääre vallavalitsus, Viljandi vallavalitsus, Võrtsjärve Sõprade Selts, SA Luunja Jõesadam, Pedajased Paadimehed OÜ, Luunja Vabatahtlik Jõepääste OÜ, Võrtsjärve Vabatahtlik

Projektiperiood: 01.01.2024-30.08.2026

Eesmärk: Stimuleerida sotsiaalmajanduslikku arengut Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi kallastel ja kallastega seotud piirkondades. Luua Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi koostöövõrgustik koos jätkusuutliku administratiivse ja finantsilise mudeliga. 

Kasusaajad:

  • Emajõel puhkavad aktiivsed veematkajad
  • Harrastuskalamehed
  • Piirkonna ettevõtjad/teenusepakkujad
  • Emajõe piirkonna kallasala lähistel elavad elanikud ja kogukond
  • Kogukonna ühendused/organisatsioonid 
  • Veekogudega piirnevad kohalikud omavalitsused.

Väljundid: Projekti tulemusena on eri sidusorganisatsioone integreerival Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi koostöövõrgustikul süsteemne ja jätkusuutlik juhtimine, struktuur ja tegevusmudel, mille raames on disainitud konkreetne tegevuskava, uued ühised pilootteenused, täiustatud vee- ja loodusturismi taristut ning läbi viidud turundustegevused ja kultuurisündmused.

TASi tegevused:

TASi koordineerida koostöös TOLiga on projektis võrgustiku arendustegevused: 

  • Avalike teenuste, ühisteenuste ja koostöövõrgustike käivitamine, arendamine ja turundamine – Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi järve koostöövõrgustiku ja teenuste arendamine ning piloteerimine.
  • Turismisektori sihtpiirkonna terviklik arendamine ning sihtpiirkonna turundamine, sündmuste korraldamine, sh Emajõe koristustalgud ja jõeretkede sari ”Avasta Emajõgi!”.
  • Turismisektori sihtpiirkonna terviklik arendamine ning sihtpiirkonna turundamine, võrgustiku turundustegevused.

Projekti rahastatakse  “Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine – Lõuna-Eesti” taotlusvooru 2021-2027 meetmest “Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas”. TASi eelarve projektis on 50 150 €, millest 25%  (12 538€) on omafinantseering.