Tartumaa Arendusselts ja kohalikud toiduettevõtjad osalevad lühikeste tarneahelate projektis

23.11.2023

Tartumaa Arendusselts sai septembri lõpul positiivse otsuse MAK 2014-2020 meetme 16.4 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ taotlusele. Projekti eesmärk on soodustada Tartumaa toidutootjate toodete kättesaadavust lõpptarbijale, suurendada kohalike tootjate konkurentsivõimet läbi lihtsama ja soodsama messidel ja laatadel osalemise ning suurema koordineeritud teavitustegevuse. Tugevdada Tartumaa tootjate vahelist koostöövõrgustikku, luua pinnas suuremaks ühistegevuseks ja sektori arenguks. Samuti pakkuda lõpptarbijale rohkem infot kohaliku toidu ja selle tootjate kohta, soodustada tervislikumat ja keskkonnasõbralikumat toitumist.

Lühikeste tarneahelate projekti raames luuakse Tartumaa toiduettevõtjatele ühine visuaalne identiteet ja märgis toodete turustamiseks, osaletakse ühiselt messidel ja laatadel ning avatakse Tartu Turuhoonesse müügipunkt. Samuti viiakse läbi ettevõtteid ja nende tooteid tutvustavaid teavitustegevusi ning toidukultuuri edendavaid tegevusi nagu näiteks kohalikust toorainest elamusõhtusöögid koostöös SA Teaduskeskus AHHAA-ga. Projekti tegevustega alustati käesoleva aasta novembris ning projekt kestab kuni 30. juuni 2025. a. Projekti kogumaksumus on 141 113,60€, millest toetus 116 215,94€.

Projektitaotlusesse olid kaasatud ettevõtted OÜ Viinamärdi Talu, OÜ Seljamaa Talu, Magasiait OÜ, Järiste Veinitalu OÜ, OÜ Maitseaed ja Linnutiivul OÜ. Nüüdseks on liitunud veel ettevõtjaid: OÜ Luke Juustuvabrik, Sepamäe talu FIE, Nutitalu OÜ, OÜ Lambert Productions, Tartu Maavili OÜ. Projektiga saavad soovi korral jooksvalt liituda ka teised Tartu maakonna toidutootjad.

Ühiseks nimeks on otsustatud võtta Tartumaine Toit. Logo ja visuaalse identiteedi loomisel võeti aluseks juba sel suvel-sügisel nähtavaks saanud Tartumaa Toidusündmuse sari Tirin märk ja värviskeem. Käesoleval aastal osaletakse Tartumaine Toit ühisalaga või ühise märgistuse all kolmel laadal:

 

Tartumaine Toit sotsiaalmeedias:

 

Lisainfo: Katri Kuusk Tartumaa toiduvõrgustiku koordinaator ja lühikeste tarneahelate projektijuht, telefon: 5358 4035, e-mail: katri@tas.ee/tas