TASi arengukoostööprojekti lõpuseminar Moldovas

17.11.2023

Täna toimub TASi arengukoostööprojekti „Uuenduslikud ja digitaalsed lahendused Moldova maapiirkondade arendamisel“ lõpuseminar Moldovas (#ESTDEV, #FromThePeopleOfEstonia). 

Projektiga toetati LEADERi e-taotluskeskkonna loomist koostöös Poola partneritega (#Polish Solidarity Fund, #Polish Aid). Samuti korraldati koostöös Moldova LEADER võrgustikuga (#Moldovan LEADER Network) taotlusvoor digitaalsete lahenduste rakendamiseks maapiirkonnas.
Rahastati taotlejate projekte: kohaliku tegevusrühma veebiplatvorm, turismiettevõtte majutuse ja toitlustuse korraldamise tarkvara, interaktiivne kaart ja infoplatvorm kasutusest väljas hoonetele uute omanike ja investorite leidmiseks, ilmastikuinfot vahendav tarkvara ja varustus puuviljaistanduse töö tõhusamaks korraldamiseks, robootikaklassi sisseseadmine kohalikus koolis, omavalitsuse dokumendihaldusplatvorm töö läbipaistvaks ja paremaks korraldamiseks seoses kodanike toetustaotluste ja muude päringutega, virtuaalsed külastusteekonnad ja tegevusrühma digiteadlikkust suurendav veebiplatvorm, digitaalsete andmebaaside ja seiremooduli loomine.


Projekti toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus
#ESTDEV #FromThePeopleOfEstonia