Objektide tähistamine

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst “Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”.

Tähistada tuleb muuhulgas: ehitis, masin, seade, meene, info- ja reklaammaterjal, üritus, digitaalne infokandja ja materjal, televisioonisaade, artikkel või muu tekst, trükimeedia või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus.

Kui toetus ületab 10 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus A3 suuruses plakatiga – näidis.

Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga, kus kajastatakse muuhulgas ka objekti või tegevuse peamine eesmärk. Tahvli minimaalne suurus on 500 x 300 mm.

Märgistus peab säilima vähemalt 5 aastat viimase toetusosa väljamaksmisest.

Täpsemad nõuded tähistamisele:

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014-2020

Eesti Leader-logo stiiliraamat

Tartumaa Arendusseltsi logo

Vaata objektide tähistamise kohta rohkem infot Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Juhul, kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:

  • avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
  • kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

​Logo ja embleem paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

NB! Euroopa Liidu lipu embleemi all olev tekst on võrreldes eelmise perioodiga muutunud!