Tartumaa toidupiirkonna arendamine

LEADER ühisprojekt „Tartumaa toidupiirkonna arendamine“, taotluse reg. nr 13-21.2/24/1420. Projekti kestus 01.04.2024-30.06.2025.

Projektipartnerid Tartu Rakenduslik Kolledž, Meelte Kool ja Emajõe võrgustik.

Projekti eesmärgid

Luua Tartumaa toiduajaloo uuringuga baas edasisele Tartumaa toidupiirkonna arengule. Edendada toidu- ja toitumisalast teadlikkust nii lapsevanemate, kodutarbijate kui ka professionaalide seas. Tõhustada võrgustiku liikmete vahelist infovahetust ja koostööd kohaliku tooraine kasutamiseks ja toitlustusteenuse arendamiseks. Tõsta piirkonna ettevõtjate konkurentsivõimet, soodustada turismipiirkonna arengut ja tuntust.

Projekti tegevused

Valmib Tartumaa toiduajaloo uuring ja selle tulemusi tutvustav artiklikogumik. Loodud teadmust saavad kasutada piirkonna toitlustajad ja majutajad oma menüüde välja töötamisel ja oma ettevõtte turundamisel toiduturismi sihtkohana.
Läbiviidavad koolitused kodutarbijatele ja toitlustajatele tõstavad nii piirkonna toiduettevõtjate kui ka laiema avalikkuse teadlikkust piirkonna toidukultuuri ja tooraine eripäradest ja annavad oskusi seda eripära rakendada oma ettevõtte arendamisel.
Toiduharidust edendav trükis aitab lapsevanematel SAPERE metoodika abil lastele mänguliselt tervislikku toitu tutvustada. Seeläbi saab suunata lapsi ja nende vanemaid rohkem kohalikku, ehedat ja tervislikku toitu tarbima ning vähendama toiduraiskamist.
Luuakse kohalikul toorainel ja toiduajalool põhinevad jõeretkede menüüd, mida pakutakse toimuvatel Emajõe retkedel. Paraneb Emajõe võrgustiku ettevõtete konkurentsivõime ja elavdub piirkonna turism. Emajõgi ja selle puhkevõimalused saavad nähtavaks nii maakonna siseselt kui ka Eestis ja väliskülaliste seas.
Projekti tulemusena on Tartu maakond valmis kandideerima Eesti toidupiirkonnaks 2025.