Emajõe koostöövõrgustik

Emajõe koostöövõrgustik

Emajõe koostöövõrgustik on Tartumaa Arendusseltsi poolt ellu kutsutud koostöövõrgustik arendamaks Emajõega seonduvaid puhketegevusi ja turismitaristut. Võrgustikku on kaasatud üle 30 organisatsiooni avalikust, era- ja mittetulundussektorist. Üheskoos on alates 2021. aastast läbi viidud Emajõe koristustalguid ning on korraldatud “Avasta Emajõgi!” jõeretkede sarja.