Koostööprojekt “Food Corridors”

Tartumaa Arendusselts viis 2019.-2022. aastal koos rahvusvaheliste partneritega ellu URBACT koostööprojekti “Food Corridors”. Projekti raames:

  • moodustati Tartumaa toiduvõrgustik – toiduvõrgustikus osalevad tootjad (suured ja väiksemad), toitlustajad, turud, hotellid, ülikoolid, arendusasutused, kohalikud omavalitsused, turismivõrgustikud, Tartu 2024 jt;
  • loodi Tartumaa toidustrateegia – mis on sektorite ja valdkondade ülene ning välja töötatud Tartumaa toiduvõrgustiku poolt (aruteludes osales 40+ organisatsiooni), esimese etapina strateegia loomisel viisime 2021. a kevadel läbi fookusgruppide intervjuud ja koostasime Tartumaa toiduvaldkonna taustauuringu – intervjuud ja uuring on kättesaadavad siit. Strateegia loomisele järgnes sisuline töö toiduvaldkonna arendamisel, sh poliitikate ja seadusandluse kujundamisel kohalikul ja siseriiklikul tasandil, samuti strateegia rakendamine Euroopa Liidu URBACT ja LEADER programmi rahastuse toel; (Tartu County food strategy 2022-2030);
  • toimub rahvusvaheline koostöö teiste Euroopa toidupiirkondadega – osaleme rahvusvahelises toiduvõrgustikus Food Corridors https://urbact.eu/food-corridors, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Arendusselts on allkirjastanud Glasgow deklaratsiooni https://www.glasgowdeclaration.org/;
  • viiakse ellu rohefestivali eksperimenti – millega soovime toetada Tartumaa sündmuste sh toidusündmuste muutumist keskkonnasõbralikuks https://tas.ee/arendustegevus/rohefestival/.

INFO: URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärgiks oli üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Koostööprojekti Eesti-poolne partner oli Tartumaa Arendusselts. Projekti partnerid olid Portugal (Coimbra), Kreeka (Larissa), Ungari (Szecseny), Itaalia (Bassa Romagna), Rumeenia (Alba Iulia), Sloveenia (Kranj), Eesti (Tartu). Koostööprojekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist URBACT programmist.

Lisainfo: Kristiina Tammets, kristiina@tas.ee/tas, 5340 9873.