Eesti-Läti koostööprojekt toob Emajõe ja Koiva jõe üksteisele lähemale

20.03.2024

Tartumaa Arendusselts

20.03.2024

PRESSITEADE

Tartumaa Arendusselts alustas koos Läti partneriga Biedrība “Jūras Zeme” piiriülest koostööprojekti Emajõe ja Koiva valgalade jätkusuutlikuks arendamiseks. Projekt keskendub jõgede haldamisele ja kasutamisele, pöörates tähelepanu loodusvarade, pärandi ja vaatamisväärsuste paremale ning keskkonnahoidlikule rakendamisele majandustegevuseks.

19. märtsil Tartus Lodjakojas toimunud Eesti-Läti Interreg projekti “River Networks – Emajõe ja Koiva koostöövõrgustikud” projektipartnerite avakohtumisel pandi paika täpsem tegevusplaan ja lähiaja fookused. Ühiselt väljakutsetega tegelemine arendab koostööd, annab võimaluse jagada teadmisi ja häid praktikaid.

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees Priit Lomp näeb koostööprojektis suurt potentsiaali piirkonna arengus. „Siseveeteede arendamine on strateegilise tähtsusega. Emajõe potentsiaali parem kasutus toetab kogu Tartumaa terviklikku arengut, seetõttu on Tartumaa Arendusselts juba aastaid vedanud Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustikku ning korraldanud Emajõe koristustalguid ja jõeretkede sarja „Avasta Emajõgi!“. Esmakordselt on Emajõe arendusse kaasatud ka rahvusvahelised partnerid Lätist. Piiriülene kogemuste jagamine ja koostöö annab Emajõele ja Koiva jõele uue hingamise, panustades piirkonna ettevõtlus- ja elukeskkonna edendamisse,“ sõnas Lomp.

Projekti üldeesmärk on välja töötada ja rakendada ühine strateegia ning tegevuskava Koiva ja Emajõe arendamiseks. Ühisstrateegia praktilise rakendusena töötatakse välja ja viiakse ellu 8 piloottegevust erinevate teenuste käivitamiseks. Olulisel kohal on kohalike kogukondade kaasamine valgala tasakaalustatud majandamisse ressursside, teadmiste ja heade praktikate jagamise kaudu. Projektitegevuste hulka kuuluvad ka õppereisid partnerregioonidesse, välisekspertide ja huvirühmade kaasamine läbi töörühmade moodustamise ja infovahetuse, koolitused ja kommunikatsioon. Projekt kestab 3 aastat.

Rohkem infot „River Networks – Emajõe ja Koiva koostöövõrgustikud“ projekti kohta leiab Tartumaa Arendusseltsi veebilehelt: tas.ee/arendusprojektid/est_lat-interreg-projekt-river-networks/

Lisainfo:
Kristiina Tammets
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
E-post: kristiina@tas.ee
Tel: 5340 9873

Foto autor: Heili Petkin