Tartumaa Arendusselts võõrustas projekti „River Networks“ raames Läti partnereid

04.07.2024

Tartumaa Arendusselts korraldas 1.-3. juulil 2024 Eesti-Läti Interreg koostööprojektis “River Networks – Emajõe ja Koiva koostöövõrgustikud” raames õppereisi Läti partneritele Biedrība “Jūras Zeme”. Õppereisi eesmärk oli tutvustada lätlastele piirkonna eripärasid, arendusi, väljakutseid, jagada kogemusi ja mõtteid. Lisaks andis õppevisiit võimaluse kohtuda kohalike sihtrühmade esindajatega, tugevdada Emajõe ja Koiva koostöövõrgustikku ning koguda sisendit ühistrateegia loomiseks.

Õppereisi käigus tutvuti Emajõe, Peipsi ja Võrtsjärvega seotud arenduste, võrgustike, muuseumite, turismiatraktsioonide ja sündmustega. Kuid toimusid ka seminarid ja arutelud ühise koostööprojekti teemadel. Külalised Lätist olid eelkõige Koiva jõega seotud turismiettevõtjad, kohaliku elu edendajad ja tegevusrühma Biedrība “Jūras Zeme” liikmed. Tutvu õppereisi programmiga siit.

Koostööprojekt  „River Networks“ on rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist 2021-2027 ja selle eesmärk on läbi ühisstrateegia, pilootprojektide, kogemuste vahetuse ning võrgustumise Emajõe ja Koiva valgalade jätkusuutlik aredamine. Ühisstrateegia praktilise rakendusena töötatakse välja ja viiakse ellu 8 piloottegevust. Projektitegevuste hulka kuuluvad ka õppereisid partnerregioonidesse, välisekspertide ja huvirühmade kaasamine läbi töörühmade moodustamise ja infovahetuse, koolitused ja kommunikatsioon. Projekt kestab 3 aastat.

Rohkem infot projekti kohta leiab siit.