Koeru piirkond

  • Tegevusgrupi piirkond: Järva Arengu Partnerid

Koeru piirkond asub põllustatud ja tihedasti asustatud Järvamaa idaosas.  Koeru alevikus on ajaloolised hooned nagu gooti stiilis Koeru Maarja-Magdaleena kirik, Koeru kõrts-postijaam ja Aruküla mõis. Kogukonna suurimaks loodusrikkuseks on puhas vesi. Allikate ja soode veekaitseks on loodud Endla looduskaitseala. Koeru piirkonnas elab 1900 inimest.

Sealsed  elanikud on muutunud aktiivsemaks ja viimase poole aasta jooksul on toimunud mitu kogunemist kogukonnakogu loomiseks. Tänaseks on jõutud kinnitada Koeru kogukonnakogu tööpõhimõtted ning avatud on võimalus kandideerida kogukonnakogusse.

Koeru piirkonna lähiaja eesmärgiks on jõuda oskusteni, kuidas tegutseda, et Koeru piirkond oma arengus võrreldes Järva vallaga tervikuna, ei jääks maha ja kuidas tagada piirkonnale vajalik tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur. Viimase all mõeldakse eelkõige  avalike teenuste paremat kättesaadavust, samuti vaba aja veetmise võimaluste avardamist.

Artiklid ja uudised:

Koeru strateegia seminar. Foto: Erakogu