Taevaskoja küla

  • Tegevusgrupi piirkond: Taevaskoja küla

Põlvamaal asuv Taevaskoja küla on nime saanud Ahja jõe ürgorus asuvate Devoni liivakivipaljandite ehk taevaskodade järgi, seetõttu on piirkond tuntud oma imeliste matkaradade poolest. Kohapealne mitmekülgne teenusepakkujate ring soodustab turismi arengut ja muudab piirkonda atraktiivsemaks. Külas on tegus ja kokkuhoidev külakogukond, kellel on kogemused nii ürituste, kui ka erinevate investeeringuprojektide elluviimisel.

2002. aastal alustas tegutsemist külaselts MTÜ Taevaskoja. Samuti tegutseb külas käsitööhuvilisi ühendav seltsing Vesipapp. Külaseltsi kuulub hetke seisuga 58 eraisikust liiget ja üks ettevõte, aga ettevõtete ring laieneb. Külal on olnud alates aastast 2003 kehtiv arengukava. Praegune kehtiv arengukava on juba järjekorras neljas. Külakogukond on aktiivselt kaasatud läbi ühisürituste, koosolekute, kodulehe ja sotsiaalmeedia. Külas toimub igal aastal terve rida traditsioonilisi üritusi. Näiteks tähistatakse ühiselt vabariigi aastapäeva ja vastlapäeva, korraldatakse külapäevi ja kodukohvikute päevi ning on teisi põnevaid ettevõtmisi. Külal on kasutusel ka oma raha – Taevaskoja taaler, millega saab tasuda külas asuvas poes, kohvikus, majutusettevõtetes ning on maksevahendiks ka MTÜdelt ja seltsingult teenuste ja kauba ostmisel.

Põhilisteks koostööpartneriteks on kohalik omavalitsus ja kohalikud ettevõtjad. Vallavalitsusega koostöös on rajatud külas mitmeid vaba aja veetmiseks vajalikke objekte, näiteks discgolfi rada, välilauatennise platsi rajamine ja laua paigaldamine, käsitöötoa renoveerimise jne. Kohalike ettevõtjate ja RMK’ga koostöös sai 2020 aastal ette valmistatud Emalätte infotahvel.

Tulevikus on soov senisest enam kasutada piirkonna arendamisel ära sealset imeilusat loodusressurssi. Planeeritakse luua uusi teenuseid nii turistidele kui oma kogukonna liikmetele. Jälgides seejuures keskkonnasõbralikkust ja säästvat mõttelaadi. Eesmärkideks on leida palju erinevaid võimalusi selleks, et kohalikud elanikud saaksid töötada ja elada võimalikult heas elukeskkonnas.

Artiklid ja uudised:

Taevaskoda EV100. Mälestuskivi ja pinkide avamine Taevaskojas 2018. Foto: Erakogu