Kriilevälja küla

  • Tegevusgrupi piirkond: Järva Arengu Partnerid
  • Veebileht:

Kriilevälja on väike küla Järva maakonnas Paide linnas. Küla lähistel voolab Kriilevälja peakraav. Kriilevälja on arenev küla, kus alati on olnud tegusad inimesed ja ettevõtjad, kes kogukonda panustavad. 2014. aastal pärjati Kriilevälja Paide valla parima heakorraga küla tiitliga.

Viimastel aastatel on külas jõudsalt arenenud eramuehitus ning kasvanud on elanike arv just noorte, lastega perede osas. Külaelanike ettevõtmisel valmis 2019. aastal külaplats. Peetakse koos traditsioonilisi üritusi Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine lipuheiskamisega, kevadtalgud, jaanipäev, lõikuspidu, advendi tähistamine, külakoosolekud jpm. Üritustel osalevad nii külaelanikud kui külalised Paide linnast, linna teistest küladest ja väljastpoolt.

Eelmine arengukava aastateks 2008-2013 lõppes ning seal seatud eesmärgid said täidetud. Soov on koostada uus arengukava, konkretiseerida küla arengusuundi, seada eesmärgid järgnevateks aastateks, sh küla heakord, küla teede korrashoid, valgustus, teenuste kättesaadavus, kultuuri(ühis)üritused. Üheks eesmärgiks on sõprusküla leidmine Tirooli piirkonnast, mis värskendaks Kriilevälja küla ja Paide linna kultuurielu veelgi. Soovitakse olla küla, kus oma ühisürituste kõrval toimuvad ka üritused teiste rahvaste/rahvuste kultuuridest.

Artiklid ja uudised:

Kriilevälja kogukond. Foto: Erakogu