Taheva piirkond

  • Tegevusgrupi piirkond: Valgamaa Partnerluskogu

Taheva piirkond asub Kagu-Eestis Läti piiri ääres Valga maakonnas. Taheva nimi on kaasajal parandatud kirjapilt kohanimele Taiwola. Taheva piirkonnas on kokku 13 küla: Tõrvase, Kalliküla, Hargla, Tsirgumäe, Sooblase, Taheva, Korkuna, Laanemetsa, Koikküla, Koiva, Lepa, Lutsu ja Ringiste.

Piirkonna heaks töötab Taheva Valla Külade Selts. Selts on Valgamaa Partnerluskogu ja Eesti Külaliikumise Kodukant liige. Seltsi üks tegevussuund on Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade ettevõtteid, mittetulundusühendusi ja aktiivseid kodanikke ühendav Kotuse koostöövõrgustik. Koostööd tehakse erinevate projektide ja koostöökohtumiste tasandil. Olemas on piirkondlikud veebilehed. Taheva piirkonna külad on koostanud ühise arengukava.

Kotuse koostöövõrgustiku arendamisele on keskendunud mitmed pikaajalised projektid. Oma tegevuste ellu viimiseks on saadud rahastust LEADER-meetmest, samuti Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt, kohaliku omaalgatuse programmist ning kohalikult omavalitsuselt. Kotuse projektide eesmärk on paikkonna maine kujundamine, uute elanike leidmine ja külastajate arvu suurendamine. Samuti hoitakse siinset loodust, pärandit ja püütakse jõudumööda mälestisi korrastada.

Soov on oma piirkonna arengut ise juhtida, kutsuda ellu olulisi muutusi. Piirkonda vajatakse uusi elanikke ja oodatakse külastajaid. Eesmärk on üleval hoida kodukanti soosivat aktiivsust ning kaasata senisest enam erinevaid inimesi piirkonna heaks panustama.

Artiklid ja uudised:

Hetk Taheva haridussuuna töötoast. Foto: Erakogu