Rohelise Jõemaa külade piirkond

  • Tegevusgrupi piirkond: Rohelise Jõemaa Koostöökogu
  • Veebileht:

Rohelise Jõemaa külade piirkonda kuuluvad Lähkma küla Pärnumaal ja Sürgavere, Lahmuse ja Kootsi külad Viljandimaal. Külasid ühendab lähedal asetsev Soomaa rahvuspark. Piirkond on suurepärane eluskeskkond kõigile, kes armastavad loodust ja rohelust. Lisaks metsadele ja soodele on piirkonna olulisteks väärtusteks ühtehoidev kogukond, pikaajalised traditsioonid ja soov ühiselt tegutseda.

Lähkma küla arengu kujundamiseks on välja töötatud arengukava ning kõrgeim võimuorgan külas on üldkoosolek ja igapäevategevustega tegeleb juhatus. Ellu on viidud erinevaid LEADER meetme ja KÜSK toetusega projekte, näiteks külamaja renoveerimine, maaküttele üleviimine, külaplatsi korrastamine ja kogukonnaürituste korraldamine.

Soov on läbi arukate külade arenguprogrammi leida uut inspiratsiooni külade arenguks. Leida ideid olemasolevate külamajade ja külaplatside suuremaks kasutamiseks. Kuigi külades on olemas erinevate kogemustega inimesi, kes on nõus kaasa lööma ja tegutsema ühise eesmärgi nimel, oleks vaja leida ideid, kuidas kaasata vähem aktiivsemaid kogukonnaliikmeid. Külaseltsi arengutegevustesse tahetakse rohkem kaasata piirkonna nooremaid liikmed, et neil tekiks kogukonnatunne ja nad leiaksid pärast õpinguid tee kodukohta tagasi.

Artiklid ja uudised:

Lähkma-Saunametsa talgupäev. Foto: Erakogu