Lubja küla

  • Tegevusgrupi piirkond: Põhja-Harju Koostöökogu

Lubja on küla Harju maakonnas Viimsi vallas. Kohanimi Lubja tuleneb ilmselt lubjapõletamisest, mida külas tehti veel 19. sajandil. Lubja külas asub Lubja klindiastangu maakaitseala, mis moodustati aastal 2009.

Lubja küla juhtorganiks on MTÜ Lubja Külaselts, kes organiseerib kohtumisi kogukonna liikmetega ja teeb üleskutseid külaelanikele. Arengukava koostamisel moodustati töörühmad eraldi valdkondades: ajalugu, arendus, loodus. Suheldakse nii individuaalselt, kuid toimuvad ka üldkoosolekud.

Projektitoetustega on soetatud tehnikat miljööväärtuslike alade hooldamiseks. MTÜ Külaseltsil on leping Viimsi Haldusega OÜ-ga tervise- ja suusaradade hooldamise eesmärgil. Ühisprojektis „Pargikultuur pärnadega“ oli koostööpartneriks MTÜ Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon. Küla on koostöös Pärnamäe külaga korraldanud ühiseid jaanitulesid. Traditsiooniline „Rannarahva piknik“ teostub koos Viimsi valla isetegevuskollektiividega.

Plaan on edasi liikuda Lubja klindiastangu kui miljööväärtusliku ala korrastamisega, et teha see kogukonnale atraktiivsemaks. Soov on muuta klindiastangut Viimsi valla tõmbekeskuseks, lisades sinna rohkem innovaatilisi elemente. Samuti on oluline külas ja küla ümbruses oleva metsamaa hoidmine ja väärtustamine.

Artiklid ja uudised:

Põhjakonna trepp Lubja külas. Foto: Erakogu