Suurprojektide ja koostöövõrgustike toetamine

3.1. SUURPROJEKTIDE ARENDAMINE

Meetme rakendamise vajaduseks on toetada avalikuks kasutuseks suunatud objektide arengut, millel on suurem regionaalne mõju. Projektid peavad andma piirkonna majandus- ja elukeskkonnale olulist lisandväärtust.

Suurprojektide esitamisele ja hindamisele eelneb nende tutvustamine TASi üldkoosolekul. Potentsiaalsetel taotluse esitajatel on kohustus projekti TASi üldkoosolekul presenteerida ning küsimustele vastata. Peale projekti tutvustamist üldkoosolekul esitatakse täistaotlus koos lisadega. Taotlusi hindab laiendatud hindamiskomisjon, kuhu lisaks tavapärastele liikmetele kaasatakse 1-2 välist eksperti.

Meetme toetatav tegevus:

1) TASi piirkonda jäävate avalikuks kasutuseks mõeldud ning suurema piirkondliku mõjuga objektide arendamine.

Taotlusi saavad esitada kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kohalikud omavalitsused, mikroettevõtted. Taotlemine peab toimuma kolme sektori koostöös, organisatsioonide üksikprojektid on mitteabikõlblik kulu.

Projektitoetuse määr: kuni 50%.

Maksimaalne toetus: 200 000 eurot.

Minimaalne toetus: 100 000 eurot.

Tutvu taotluse esitamiseks vajaliku info ja nõuetega – MEETMELEHT 3.1

 

3.2. TASi PIIRKONDA JÄÄVATE VÕRGUSTIKE LOOMINE JA ARENDAMINE

 Toetatavad tegevused:

1) Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine.

2) Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (mh näiteks ühisturunduse arendamine, taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms).

Taotlusi saavad esitada kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh TAS, kohalikud omavalitsused, mikroettevõtted, Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.

Projektitoetuse määr: kolmanda sektori organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused – kuni 80%; mikroettevõtted, teiste taotlejate kasumi teenimisele suunatud projektid kuni 50%.

Maksimaalne toetus: 70 000 eurot.

Minimaalne toetus: 5000 eurot.

Tutvu taotluse esitamiseks vajaliku info ja nõuetega – MEETMELEHT 3.2

 

3.3. REGIONAALSE JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ EDENDAMINE

Toetatavad tegevused:

1) Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine.

2) Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine, sh koostöö edendamine Tartu ja Elva linnaga teenuste tagamiseks ja arendamiseks. 

Taotlusi saavad esitada kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh TAS, kohalikud omavalitsused, mikroettevõtted, Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.

Projektitoetuse määr: kolmanda sektori organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused – kuni 80%; mikroettevõtted, teiste taotlejate kasumi teenimisele suunatud projektid kuni 50%.

Maksimaalne toetus: 70 000 eurot.

Minimaalne toetus:  10 000 eurot.

Tutvu taotluse esitamiseks vajaliku info ja nõuetega – MEETMELEHT 3.3

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  1
  2
  08 Jun
  08/06/2023    
  12:00
  Tugiprogrammi lõpetamine.