Noortefond

Tartumaa Noortefondi väikeprojektid

Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsi, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusega kuulutavad välja noorte sündmuste väikeprojektide taotlusvoorud. Toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.  Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on tervislik eluviis ja puhas keskkond, avatud haridus ja mitmekülgsed õppimisvõimalused, ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine ning aktiivsed kogukonnad ja piirkonna eripära arendamine.

Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12–26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa maapiirkonna omavalitsusse (k.a Tartu linna endine Tähtvere valla osa).

Kõik laekunud projektid vaatab üle Tartumaa Noortekogu moodustatud meeskond, kes suhtleb taotlejatega, juhendab ja aitab noori ning otsustab millised projektid lähevad hindamiskomisjoni ette. Hindamiskomisjon on kaheksaliikmeline. Sellesse kuuluvad kaks avaliku konkursi teel valitud noort ning esindajad Tartumaa Noortekogust, Tartumaa Arendusseltsist, Tartumaa Omavalitsuste Liidust, Kodukant Tartumaast ja Tartu Ärinõuandlast. Hindamiskomisjon otsustab millised projektid saavad rahastust.

Projektitaotlused tuleb esitada Tartumaa Arendusseltsi e-posti aadressil heili@tas.ee. Informatsiooni taotlemise ja projektide esitamise kohta saab kodulehelt https://tartumaanoored.ee/noortefond/noortelt-noortele/. Projektitaotlejaid nõustab Tartumaa Arendusselts e-post: heili@tas.ee. Toetussumma on maksimaalselt 1000 EUR ja minimaalselt 200 EUR.

TMNK eesmärk on võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessis ja kaitsta oma huvisid neid puudutavates valdkondades. Noortekogu esindab Tartumaa noori, seisab nende huvide ja õiguste eest ning edendab kohalike omavalitsuste noorsootööd. Noortekogu seisab Tartumaa noorte eest nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.

Vaata noortefondi toetatud projekte SIIT.

Lisainfo:
Heili Petkin
Tartumaa Arendusselts
503 8329