Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames tänavu korraldatud kultuuripealinna sündmustel osales 16 610 inimest

31.01.2024

PRESSITEADE

11.12.2023

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames tänavu korraldatud kultuuripealinna

sündmustel osales 16 610 inimest

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva Lõuna-Eesti

kogukonnaprogrammi raames korraldati tänavu kaheksa suuremat sündmust ja

sündmuste sarja, millest võttis osa kokku 16 610 inimest. 2023. aasta suvest hooga

käima läinud kogukonnaprogramm annab kultuuripealinna kogukonnasündmustele

2024. aastal avalöögi jaanuari lõpus algava Taliteede festivaliga Emajõe-Suursoos.

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator

Kristiina Tammets ütles, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 raames edukalt alanud

kogukonnasündmuste sari andis kultuuripealinnale hea stardi. „Pakkusime LEADER-

tegevusrühmade toel Lõuna-Eesti kogukondadele võimaluse luua ise kultuuripealinna

programmi nende väärtuste järgi, mis lähevad korda kohalikele inimestele ja

kogukondadele. Eesmärk oli lükata Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi abil Tartu 2024

sündmustele hoog sisse juba enne kultuuripealinna aasta algust ning seniste

kogukonnasündmuste osavõtu ja tagasiside põhjal saab öelda, et see läks väga hästi

korda,“ rääkis Tammets.

Kuna Tartu on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga, saab veerand

Eestimaast nimetada end algaval aastal Euroopa kultuurimetropoliks. Seejuures Lõuna-

Eesti, mis paikneb erinevate kultuuriruumide puutepunktis ja sümboolselt kahe maailma

piiril, sobib praegusel heitlikul ajal igati kandma Euroopa kultuuripealinna tiitlit. „Meie

kogukonnasündmused näitavad Euroopa piirialade kultuuri mitmekesisust ning

kõnelevad siinse kultuuriruumi elujõulisusest,“ selgitas Tammets. Ta lisas, et Lõuna-Eesti

kogukonnprogrammist leiab põnevaid kultuuri-, looduse- ja toidusündmuseid ning

kogukonnasündmuste erilisust ilmestab fakt, et nende õnnestumisse panevad oma

südame kohalikud eestvedajad ja kogukonnad.

Lõuna-Eesti kogukonnasündmused 2024:

1. Taliteede festival Emajõe-Suursoos (21.01-10.02)

2. Tartumaa toidusündmuste sari „Tirin“ (alates 8.02)

3. Tartumaa teemapäevad „Päritud ellujäämiskunstid“ (2.03 ja 18.05)

4. Otepää maaliliste maastike matkasari (20.04 ja 27.04, 3.-4.07, 5.-9.08)

5. Jõeretkede sari „Avasta Emajõgi!“ (alates 14.05)

6. Meelterännak Luke mõisapargis (16.-18.05 ja 29.-31.08)

7. I Kodavere laalupido (2.06)

8. Seto tantsupidu „Kad´ah kavvõkõ´“ (29.06)

9. Dokumentaalne osaluslavastus „Ellujäämiskunstid“ (7/2024)

10. Navi küla kogukonnafestival (20.07)

11. Roosifestival Kaagjärvel (27.07)

12. Kogukonnalavastus „Leevaku kullakaevur“ (30.07.-4.08)

13. Seto Kostipäivä aastaring (10.-11.08)

14. Peipsi toidu tänav 175 km (17.-18.08)

15. Kagu-Eesti inspiratsioonifestival „Loovus loob lootust!“ (21.08)

16. Avastamata Antsla aarded – järved (30.-31.08)

17. „Läbi linna: Valga+Valka“ (4.-6.10 ja 10.-12.10)

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames korraldatakse 2023. ja 2024. aastal ühtekokku

20 projekti mitmekümne väärtuspõhise sündmusega, mis kutsuvad osalema külastajaid

Eestist, Euroopast ja mujalt maailmast. Programmi eesmärk on anda hoogu

omavahelisele koostööle ja tugevdada Lõuna-Eesti identiteeti. Euroopa kultuuripealinn 

Tartu 2024 põhiprogrammi osana aitab kogukonnaprogramm tutvustada kogu piirkonda 

just nende väärtuste põhjal, mis on olulised kohalikele inimestele ja kogukondadele. Kõik

valitud sündmused aitavad esile tõsta Lõuna-Eesti väärtusi – puhast loodust, 

mitmekülgset kultuuripärandit, kohalikku toitu ja käsitööd, tervislikku eluviisi, 

jätkusuutlikke ja innovaatilisi lahendusi ning aktiivseid ja elujõulisi kogukondi.

Kogukonnasündmused, mis kuuluvad avatud taotlusvooru tulemusena Lõuna-Eesti

kogukonnaprogrammi, on järgmised: jõeretkede sari „Avasta Emajõgi!“, Tartumaa

toidusündmuste sari „Tirin“, kogukonnalavastus „Leevaku kullakaevur“, „Seto kostipäivä

aastaring“, kogukonnafestival „Mina tean, kust tuleb minu toit”, Tartumaa teemapäevad

„Päritud ellujäämiskunstid“, Rõuge projekt „Sanna!“, ruumiloomekonverents „Loo või

loobu!“, „Taliteed Emajõe-Suursoos“, maaliliste maastike jäädvustamise matkasari Otepääl,

„Meelterännak looduses“, I Kodavere laalupido, dokumentaalne osaluslavastus

„Ellujäämiskunstid“, Seto tantsupidu „Kad´ah kavvõkõ´“, Navi küla kogukonnafestival,

roosifestival Kaagjärvel, Peipsi Toidu Tänav 175 km, Kagu-Eesti inspiratsioonifestival

„Loovus loob lootust!“, „Avastamata Antsla aarded – järved“, linnaruumilavastus „Läbi linna:

Valga+Valka“. Vt https://visitsouthestonia.com/tartu-2024/

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluv Lõuna-Eesti

kogukonnaprogramm kasvas välja 2013. aastal Lõuna-Eesti LEADER-tegevusrühmade

käima lükatud kollaste akende projektist „Elu kahe maailma piiril“. Lõuna-Eesti

kogukonnaprogrammi viivad ellu LEADER-tegevusrühmad Tartumaa Arendusselts,

Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider ning

koostööpartneritena löövad kaasa Tartu, Elva, Võru ja Valga linn. Sündmusi toetatakse

LEADER-meetmest ning SA Tartu 2024 poolt Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammile

eraldatud eelarvest. Kogukonnaprogrammi tegemistesse on partnerina kaasatud teinegi

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekt Tartu Maailmaülikool.

Lisainformatsioon:

www.visitsouthestonia.com/tartu-2024/

tartu2024.ee/kogukonnaprogramm

Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja Lõuna-Eesti

kogukonnaprogrammi koordinaator,

telefon +372 5340 9873, e-post kristiina@tas.ee

Teate edastas: Erkki Peetsalu, Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm,

telefon +372 501 8100, e-post erkki@maailmad.ee

Pressiteade_Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm_2023 kokkuvõte_11.12.2023

Lisaks NG detsembri eriväljaandes “Kadunud linnad” ilmunud loo link:
https://www.nationalgeographic.ee/uudised/2023/12/09/tartu-2024-loodushuvilise-teejuht-louna-eestisse