Juhendmaterjalid

Juhendmaterjalid

Projektitaotluse esitamine toimub e-PRIAs

Projektitaotluse esitamine e-PRIAs (juhend)

Ühisprojekti tegevuskava vorm (näidis, vorm on integreeritud e-PRIA taotlusvormi)

Äriplaan (vastavalt alustava ettevõtja Starditoetuse äriplaani koostamise juhendile).

Finatsprognooside põhjana palume kasutada Leaderi jaoks kohandatud versiooni alustava ettevõtja Starditoetuse finantsprognooside põhjast (mitte äriplaani koostamise juhendis olevat versiooni).

Kohandatud finantsprognooside vorm

Leaderi toetuse kajastamiseks kasutage palun Kassavoo töölehe ridu 23, 24 ja 25 Muud laekunud toetused.

Nõuded tegevuse ja investeeringu hinnapakkumuse kohta

Hinnapakkumuse vormistamine

Hinnapakkumise näidis

Ehitustegevuse hinnapakkumuse vorm (PRIA)

Koostöö ja teadmussiire