12. oktoobril toimub Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek

06.10.2023

Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek toimub 12. oktoobril algusega kell 16.00 Reola kultuurimajas

TASi liikmetel palume üldkoosolekule registreeruda siit 

https://forms.gle/ZsueBcXzW4cv458B7

 

Koosoleku päevakava on järgmine:

1. Ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest (TASi tegevused-2023TAS_eelarve täitmise aruanne 01.01.2023-31.08.2023)

2.Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 täienduste tutvustamine (TASi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030MEM järelepäriminestrateegia täiendus)

3. TASi põhikirja muutmine (TAS põhikirja muudatus-12.10.2023TASi põhikirja muudatuse põhjendus; eelnõu põhikirja muutmine)

4.  2023. a rakenduskava muutmine (2023.a. rakenduskava muudatusedeelnõu rakenduskava muutmine 2023)

5. 2024. a rakenduskava kinnitamine ja juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks (eelarve-rakenduskava-2024; eelnõu rakenduskava 2024)

6. 2024. a eelarve vastuvõtmine (eelarve 2024eelarve 2024 seletuskirieelnõu eelarve 2024)

7. Tartumaa Arendusseltsi ühisprojekti “Tartumaa toidupiirkonna arendamine” kinnitamine (LEADER ühisprojekteelnõu ühisprojekt)

8. Arutelu TASi liikmemaksu suurendamiseks aastal 2025 (ettepanek kohalike omavalitsuste liikmemaksu suurendamiseks)

9. Info