Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek

23.04.2024
16:00-18:00
Zoom

1. Ülevaade TASi tegevuskava ja eelarve täitmisest, projektitoetuste rakendamise seisust

2. Kastre Vallavalitsuse projekti „Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlumekattega suusaradade laiendamine“ tegevuste muutmise kinnitamine

3. Lähetuste kinnitamine

3.1. Katri Kuusk lähetus Leetu 14.-15. mai seoses Tartumaa Omavalitsuste Liidu projektiga „Talust kooli“

3.2. Kristiina Tammetsa ja Moonika Einaste lähetus Saksamaale Schwerini 15.-17. mai seoses projektiga „e-Rural Resilience“

3.3. LINC konverentsil Rumeenias 03.-07. juuni osalejate lähetuste kinnitamine

4. Üldkoosoleku toimumisaja ja koha kinnitamine (ettepanek: 26.06 kl 16-18 Kambja Kultuurimajas, kl 19 Tartu 2024 etendus “Õhud meie vahel” külastus)

5. Info ja arutelu


5.1. Üldkoosoleku esialgne päevakord:

  • Lühike ülevaade TASi 2024. a tegevusest ja eelarve täitmisest
  • TASi strateegia muutmine seoses ESF+ taotlusega
  • Märgise „Tartumaine Toit” statuudi kinnitamine
  • 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
  • 2024. a eelarve ja rakenduskava muutmine
  • TASi koostöö- ja ühisprojektide kinnitamine
  • Juhatuse liikmete valimine
  • Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  • Info – Eesti LEADER Liidu tegevusest