Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek

13.06.2024
16:00-18:00
Hõlm, Tartu

Koosoleku päevakord on järgmine:

1. Ülevaade TASi tegevuskava ja eelarve täitmisest, projektitoetuste rakendamise seisust

2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:

 • Lühike ülevaade TASi 2024. a tegevusest ja rakenduskava eelarve täitmisest
  •  Märgise „Tartumaine Toit” statuudi kinnitamine
  •  2023. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
  •  2024. a rakenduskavade ja eelarve muutmine
  •  TASi koostööprojekti ja ühisprojekti kinnitamine
  •  Juhatuse liikmete valimine
  •  Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  •  Info – Eesti LEADER Liidu tegevusest
 • Lähetustega seotud päevarahade kinnitamine
 • Sloveenia õppereisil osalejate kinnitamine
 • Muu info