Tartumaa Arendusselts annab teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest TASi tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 sotsiaalse kaasatuse suurendamise meetme rakendamiseks ESF+ vahenditest.

13.02.2024

Tegevuspiirkonda kuuluvad Tartu vald, Kastre vald, Kambja vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald välja arvatud endise Pala valla asustusüksused, Elva valla endise Konguta valla ja Puhja valla asustusüksused ning Elva linn, Tartu linna endise Tähtvere valla asustusüksused, Räpina valla endise Meeksi valla asustusüksused.


Tartumaa Arendusselts plaanib taotleda toetust meetmest 21.4.9.2 „Kogukonna juhitud kohalik areng” sekkumiste 21.4.9.21 „Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine“ ja 21.4.9.22 „Inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine” elluviimiseks.