Strateegia uuendamine

Strateegia uuendamine

Tartumaa Arendusselts on alustanud perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamist.

Kõigil TASi tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Täpsem info kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise kohta lisatakse jooksvalt ”Strateegia uuendamine” alamlehele.

Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. maiks 2023. a.

Anname teada, et seisuga 20.02.2023 on valminud Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2023-2030 tööversioon.

Strateegia tööversioon on avalikustamisel 20.02-20.03.2023. Selle aja jooksul ootame Teie ettepanekuid seoses strateegia tööversiooniga.

TASi strateegia 2023-2030 tööversioon_20.02.2023

Lisa 1. Tegevuspiirkonna analüüs

Lisa 2. Küsitluse kokkuvõte

Lisa 3. Eelmise perioodi seire ja mõju

Lisa 3.1. Meetme 2.1 ja 2.2 intervjuude kokkuvõte

Lisa 3.2. Seiretabel TAS strateegia elluviimine

Lisa 4. Ümarlaudadel väljapakutud ideed

Lisa 5. Strateegiaprotsessidetailne kirjeldus

Lisa 6. Strateegia seosed arengudokumentidega

Lisa 7. TASi kommunikatsioonikava

Ettepanekud palume saata triin@tas.ee/tas

Lisainfo ja küsimused: 

TASi tegevjuht, Kristiina Tammets

+372 5340 9873

kristiina@tas.ee/tas

TASi projekti assistent, Triin Lepik

+372 5478 0072

triin@tas.ee/tas 

 

TASi uue programmperioodi strateegia koostamiseks on toimunud järgmised sündmused ja tegevused:
1️⃣ TASi strateegia koostamise avaseminar

8. juunil toimus Lange Motokeskuses (Pärnavälja tee 1, Lange) strateegia koostamise avaseminar.

Avaseminari teemad:

  • Lühiülevaade TASi senisest tegevusest ja strateegiaprotsessist
  • Tagasivaade ja hetkeolukord: mida võtta kaasa lõppevast strateegiaperioodist? Mida võiks muuta?
  • Tulevikuvaade ja fookused: milline on siht aastaks 2030? Millised võiksid olla uue perioodi fookused?

2️⃣ Küsimustik TASi liikmetele, taotlejatele ja koostööpartneritele

Sooviti teada saada TASi liikmete, taotlejate ja koostööpartnerite arvamust TASi senisest tegevusest ja kuhu tuleks toetusraha suunata edaspidi.
3️⃣ Ümarlauad TASi piirkonna kohalikes omavalitsustes

Tartumaa Arendusselts viis läbi TASi piirkonda jäävate kohalike omavalitsustega ümarlauad, kuhu oodati osalema kõiki piirkondade aktiivseid tegutsejaid.

Ümarlauad toimusid: Luunja vallas (13.06), Kambja vallas (14.06), Kastre vallas (14.06), Tartu vallas (29.06), Nõo vallas (29.06), Peipisiääre vallas (30.06), Elva vallas (30.06), Tartu linnas (endise Tähtvere valla piirkond, 15.08) ja Räpina vallas (endise Meeksi valla piirkond 25.08).

TASi strateegia visiooniseminar toimus 16. septembril kl 10-15 Eesti Rahva Muuseumis.

Seminari kava
9.30 – 10.00 kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 12.30 I osa: kuhu minna?

  • Sissejuhatus
  • Inspiratsioon I: Tartumaa ja rohepööre, Marek Strandberg
  • Inspiratsioon II: Tuleviku küla, Ivika Nõgel
  • Millised on Tartumaa piirkondade ootused TASi strateegiale? Kristiina Tammets, Marika Saar, Mihkel Laan
  • Arutelu I: TASi tulevikupilt

12.30 – 13.15 Lõunapaus

13.15 – 14.45 II osa: kuidas minna?

  • Arutelu II: UUE PERIOODI MEETMED:

Kuidas jagada TASi raha, et see oleks kõige mõjusam?
Mida peaks eest vedama TAS ise?
Mida enneolematut võiks sisaldada TASi strateegia?

14.45 – 15.00 Kokkuvõte
15.00 – 16.00 soovijatele Eesti Rahva Muuseumi külastus koos giidiga

November 2022

Rahulolu-uuringu läbiviimine ja analüüs kogukonna, noorte ja võrgustiku meetmete osas

Jaanuar 2023

Meetmete-põhised töögrupid  Zoomis

10. jaanuar 

meede 1.1. arukad kogukondlikud lahendused ja meede 1.3. kogukonna väikeprojektid

meede 2.1. kohalik väiketootmine ja teenused

meede 1.2. noorte ettevõtlikkus

17. jaanuar

meede 3.2. sotsiaalfondi rakendamine

meede 2.2. turism ja puhkevõimalused

meede 2.3. uuendused ja piloteerimine