Eesti külad võtavad oma piirkonna arendamise enda kätesse

17.06.2021

Täna toimub Jänedal Põllumajandusuuringute keskuse hoones üle-eestilise arukate külade arenguprogrammi esimene koolituspäev. Kohtumisel osalevad programmis kaasa tegeva 24 küla ja piirkonna esindajad, et alustada oma aruka küla strateegia koostamist. 

„Aruka küla eesmärk on kohaliku elu edendamine ja uute võimaluste leidmine kohalikule elanikule. Arukas küla teab oma tugevusi ja vajadusi ning kogukonna liikmete koostöös lükkab käima just need tegevused ja teenused, millest enim puudust tuntakse. Olgu selleks kaugtöökeskuse käivitamine, teenused noortele peredele, ettevõtjate võrgustumine ja kohaturundus, rohemajandus või muu,” lisas Kristiina Tammets Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja projekti koordinaator.

Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Koostööprojekti lisandväärtusena luuakse Eesti arukate külade võrgustik, et suurendada kohalikke kogukondade võimekust ja teadlikkust piirkonna arengu võimalusest. Lisaks luuakse seosed Euroopa arukate külade võrgustikuga Smart Rural 21 (www.smartrural21.eu). Arukate külade programmi viivad ellu 13 Eesti LEADER tegevusgruppi.

Arukate külade kontseptsioon on Euroopa Liidus üha olulisemaks muutuv mõiste, toetades erinevate toetusvahendite kasutamist maapiirkondade arenguks, julgustades kohalikke elanikke koostöös tegutsema, et parandada kogukondade ja külade elukvaliteeti ning võimalusi. Arukate külade arenguprogrammi eeskujuks on Euroopa Komisjoni rahastatud projekt „Smart Rural 21”,  mille üldeesmärk on suunata ja  toetada külasid kogu Euroopas kasutama uuenduslikke meetodeid ja strateegiaid oma külade arendamisel. Eestist valiti projektis osalema Virtsu kogukond, kes on tänaseks projekti toel valmis saanud Virtsu aruka küla strateegia.

Koostööprojekti partnerid: Ida-Harju Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Järva Arengu Partnerid, Lääne-Harju Koostöökogu, PAIK, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Võrumaa Partnerluskogu.

Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Külaliikumine Kodukant, Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus maaeluvõrgustiku tegevuste raames, Sotsiaalministeerium.

Osalevad külad/piirkonnad: Eassalu-Neitsi külade piirkond, Kamari Haridusselts, Kilingi-Nõmme piirkond, Kiltsi-Ebavere-Väike-Maarja, Koeru piirkond, Kose-Uuemõisa küla, Kriilevälja küla, Kuremaa alevik, Kääpa küla, Lubja küla, Luunja vald, Lääne-Harju kogukond, Meeri küla, Navi küla, Neeme küla, Otepää valla külad, Purtse küla, Ravila külaarendamise selts, Rohelise Jõemaa külade piirkond, Taevaskoja küla, Taheva piirkond, Uuesalu küla, Vajangu piirkond, Venevere-Paasvere-Laekvere piirkond.

Rohkem infot üritusest: leaderliit.eu/arukate-kulade-arenguprogrammi-avaseminar/