Smart Rural 21 projekt

Smart Rural 21 on 2,5-aastane projekt, mida rahastab Euroopa Komisjon (DG AGRI) ja mille üldeesmärk on toetada ja julgustada külasid kogu Euroopas kasutama uuenduslikke meetodeid ja strateegiaid oma külade arendamisel.

Projekt algas 2019. aasta detsembris ja lõpes juunis 2022.

Projekti koordineerib E40 Group koostöös viie eripartneriga: IfLS ja empirica (Saksamaa), Innovatiesteunput (Belgia), Ateena Põllumajanduse Ülikool (Kreeka) ja eConcepts (Iirimaa). Lisaks tehakse koostööd 28 riikliku eksperdiga kõigist EL riikidest.

Projekti on valitud osalema 21 küla üle Euroopa, nende seas ka Virtsu Eestist.

Mis võib olla arukas küla? 

 • Arukas küla on kogukond, kes on teadlik kohalikest arenguväljakutsetest ja -potentsiaalist ning otsib ja rakendab nutikaid, jätkusuutlikke lahendusi oma küla arendamisel.
 • Küla arengustrateegia rakendamiseks ning sotsiaal-majanduslike väljakutsetega toimetulemiseks kasutab kaasavaid meetodeid ning teeb koostööd teiste külade ja kogukondadega nii maapiirkonnas kui ka linnalistes piirkondades. 
 • Propageerib innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi.
 • Kasutab oskuslikult erinevate riiklike fondide kui ka erasektori rahalist tuge.
 • Teeb rahvusvahelist koostööd. 

Rohkem materjali leiate maainfo.ee

Millised on hindamiskriteeriumid külade valimiseks arenguprogrammi?

 1. Küla valmisolek ja motivatsioon arenguprogrammis osaleda – selge arusaam, miks soovitakse osaleda selles arenguprogrammis;
 2. Inimressursi olemasolu – külal, kogukonnal on olemas aktiivne juhtgrupp, töögrupid, vabatahtlikud, oskusressursid, kaasav juhtimiskultuur jms;
 3. Vajaliku infrastruktuuri olemasolu – internetiühenduse olemasolu, vajalikud kogukonnahooned ja muu infrastruktuur, et planeeritavaid tegevusi ellu viia;
 4. Lisaväärtus kogukonnale, külale – selgelt on välja toodud lisaväärtus, mida arenguprogrammis osalemine kogukonnale, külale annab;
 5. Integreeritud lähenemine – sidusus erinevate valdkondadega ja sihtgruppidega;
 6. Innovatsioonipotentsiaal – planeeritavate tegevuste innovaatilisus (nt uued meetodid, tehnoloogiad, sotsiaalne või digitaalne innovatsioon jms) ja erinevate sektorite partnerlus;
 7. Koostöö – koostöö teiste kogukondadega nii maa- kui linnapiirkonnas;
 8. Valmisolek oma teadmisi jagada – soov ja valmisolek oma kogemusi jagada ja õppida teiste kogemustest. Inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 9. Ideede ülekantavus – idee lahendab mingit olulist väljakutset, millele ka teised külad, kogukonnad püüavad lahendust leida. Lahendus on ülekantav teise piirkonda, riiki.

Millist tuge välja valitud küladele pakutakse?

 • Rahvusvahelist eksperttuge aruka küla strateegia väljatöötamiseks ja juurutamiseks – kokku on planeeritud ca 20 tööpäeva eksperttuge strateegia ettevalmistamiseks ja 20 tööpäeva eksperttuge strateegia rakendamiseks;
 • Külastada külasid erinevates Euroopa piirkondades, et saada inspiratsiooni – planeeritud on 2 esindaja kulude katmine vähemalt 3 õppereisil;
 • Osaleda koos teiste programmis osalejatega Aruka Küla Akadeemia üritustel, et vahetada kogemusi ja suurendada oma küla suutlikkust – 2 esindaja kulude katmine Akadeemia üritustel;
 • Muuta oma küla nähtavaks Euroopas ning kuuluda üle-euroopalisse arukate külade võrgustikku – kõik külad saavad oma isikliku lehekülje projekti online platvormil “Smart Rural 21”, kus nad saavad oma tegevusi ja üritusi tutvustada. Projekt hoolitseb kõigi osalevate külade, kogukondade tutvustamise eest.
 • Otsest rahalist tuge küladele, kogukondadele projekti raames ei pakuta.

Protsess ja tähtajad:

02. aprill 2020 toimus arenguprogrammi ja konkurssi tutvustav seminar Zoomis – osalema oli oodatud kõik huvitatud kogukonnad!

05. mai 2020 oli programmi kandideerimise tähtaeg!

Avalduse programmis osalemiseks saab täita https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application

29.05.2020 – valib rahvusvaheline ekspertgupp välja 12 küla programmis osalema.

Juuni-juuli 2020 – algab rahvusvaheline arenguprogramm.

Kasulikud lingid:  

Kontaktid:

Eesti ekspert projektis

Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusselts
kristiina@tas.ee
Mob. 53409873

Rahvusvahelise projekti koordinaator

Edina Ocsko (Project Coordinator, E40)
edina.ocsko@e40.eu
https://www.e40.eu

Kommunikatsioonijuht

Ed Thorpe (Communications Manager, E40)
ed.thorpe@e40.eu