Arukate külade arenguprogramm: õppereis Austriasse

Arukate külade arenguprogrammi raames korraldatakse projektis osalejatele õppereis Austriasse (Stanz), mis toimub 3.-6. oktoobril 2022.

Stanz im Mürtzal asub Austria maapiirkonnas Styria provintsis. Külas elab kokku 1 844 inimest ja territooriumi pindala on 70 km2.  Piirkond on viimastel aastakümnetel pidanud silmitsi seisma mitmete majanduslike muudatustega. Sarnaselt teiste Euroopa piirkondadega toimub linnastumine ja küla iive on negatiivne.

Muudatustega toimetulekuks asutas Stanz 2016. aastal strateegia „Local Agenda 21“, mille eesmärgiks on tagada küla integreeritud areng, baseerudes kohalike elanike teadmistele ja toetusele. Alates strateegia loomisest on ennast igapäeva tööprotsessidega sidunud 80 kohalikku elanikku, kes oma pühendumusega aitavad „Local Agenda 21“ strateegiat arendada ja ellu viia.

Viimastel aastatel on eelkõige tegeletud külakeskuse arendamisega, transpordi võimaluste parendamisega ja elukvaliteedi tõstmisega. Tuleviku eesmärgiks on muuta Stanz elektrienergia osas isemajandavaks. Hetkel on taastuvenergia osakaal 30%, kuid eesmärgiks on kasutada 100% taastuvenergiat. Väärtustatakse ka vabatahtliku töö osakaalu ja uuritakse, kuidas kohalikud, aktiivsed inimesed, on valmis ka tulevikus küla arengusse panustama.

Strateegia 3 põhipunkti on järgmised:

  1. muuta Stanz 2030. aastaks elektrienergia osas isemajandavaks;
  2. luua jätkusuutliku turismi suund;
  3. arendada kodanikuühiskonda.

Strateegiaga saab lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo arukate külade arenguprogrammi koordinaatoritelt:

Kristiina Tammets
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht  
E-mail: kristiina@tas.ee
Tel: 5340 9873

Tiina Ivask
Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht
E-mail: tiina@valgaleader.ee
Tel: 5349 1195