Strateegia uuendamine

Tartumaa Arendusselts on alustanud perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamist. 

Kõigil TASi tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Täpsem info kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise kohta lisatakse jooksvalt ''Strateegia uuendamine'' alamlehele.

Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023. a.

TASi uue programmperioodi strateegia koostamiseks on toimumas järgmised sündmused ja tegevused:

November 2022

Rahulolu-uuringu läbiviimine ja analüüs kogukonna, noorte ja võrgustiku meetmete osas

Jaanuar 2023

Head TASi liikmed ja koostööpartnerid!

Ootame teid kaasa rääkima TASi uue LEADER strateegia rahastusmeetmete täpsustamisel. Veel on võimalus meetmeid täiendada, et need vastaksid kõige paremini kogukondade, ettevõtjate ja omavalitsuste vajadustele!

Meetmete-põhised töögrupid toimuvad Zoomis:

10. jaanuar 

kl 9-11 – meede 1.1. arukad kogukondlikud lahendused ja meede 1.3. kogukonna väikeprojektid

kl 12-14 – meede 2.1. kohalik väiketootmine ja teenused

kl 15-17 – meede 1.2. noorte ettevõtlikkus

17. jaanuar

kl 9-11 – meede 3.2. sotsiaalfondi rakendamine

kl 12-14 – meede 2.2. turism ja puhkevõimalused

kl 15-17 – meede 2.3. uuendused ja piloteerimine

 

TAS strateegia koostamise raames valminud materjalid seisuga oktoober 2022

Liikmete küsitluse kokkuvõte

Kokkuvõte kohtumistest valdades Tartumaa Arendusseltsi strateegia koostamise sisendi kogumiseks

KOV ümarlaudadel kogutud ideed

Visiooniseminari fookusvaldkondade arutelu kokkuvõte

Tegevuspiirkonna analüüs

TAS perioodi 2015-2022 seire

Seiretabel strateegia elluviimisest aastal 2023

Uue perioodi strateegia esialgne struktuur ja raamistik

TASi uue programmperioodi strateegia koostamiseks on toimunud järgmised sündmused ja tegevused:
 

1️⃣ TASi strateegia koostamise avaseminar

8. juunil toimus Lange Motokeskuses (Pärnavälja tee 1, Lange) strateegia koostamise avaseminar. 

Avaseminari teemad:

 • Lühiülevaade TASi senisest tegevusest ja strateegiaprotsessist
 • Tagasivaade ja hetkeolukord: mida võtta kaasa lõppevast strateegiaperioodist? Mida võiks muuta?
 • Tulevikuvaade ja fookused: milline on siht aastaks 2030? Millised võiksid olla uue perioodi fookused?

 
2️⃣ Küsimustik TASi liikmetele, taotlejatele ja koostööpartneritele

Sooviti teada saada TASi liikmete, taotlejate ja koostööpartnerite arvamust TASi senisest tegevusest ja kuhu tuleks toetusraha suunata edaspidi.
 

3️⃣ Ümarlauad TASi piirkonna kohalikes omavalitsustes

Tartumaa Arendusselts viis läbi TASi piirkonda jäävate kohalike omavalitsustega ümarlauad, kuhu oodati osalema kõiki piirkondade aktiivseid tegutsejaid. 

Ümarlauad toimusid: Luunja vallas (13.06), Kambja vallas (14.06), Kastre vallas (14.06), Tartu vallas (29.06), Nõo vallas (29.06), Peipisiääre vallas (30.06), Elva vallas (30.06), Tartu linnas (endise Tähtvere valla piirkond, 15.08) ja Räpina vallas (endise Meeksi valla piirkond 25.08).

TASi strateegia visiooniseminar toimus 16. septembril kl 10-15 Eesti Rahva Muuseumis.

Seminari kava
9.30 – 10.00 kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 12.30 I osa: kuhu minna?

 • Sissejuhatus
 • Inspiratsioon I: Tartumaa ja rohepööre, Marek Strandberg
 • Inspiratsioon II: Tuleviku küla, Ivika Nõgel
 • Millised on Tartumaa piirkondade ootused TASi strateegiale? Kristiina Tammets, Marika Saar, Mihkel Laan
 • Arutelu I: TASi tulevikupilt

12.30 – 13.15 Lõunapaus

13.15 – 14.45 II osa: kuidas minna?

 • Arutelu II: UUE PERIOODI MEETMED:

        Kuidas jagada TASi raha, et see oleks kõige mõjusam?
        Mida peaks eest vedama TAS ise?
        Mida enneolematut võiks sisaldada TASi strateegia?

14.45 – 15.00 Kokkuvõte 
15.00 – 16.00 soovijatele Eesti Rahva Muuseumi külastus koos giidiga

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

__________________________________________________

Rohkem infot TASi kodulehel ja Facebookis:

  

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  02 Dec
  02/12/2022    
  10:00 - 04:00
  08 Dec
  08/12/2022    
  02:00 - 06:00
  Events on 02/12/2022
  Events on 08/12/2022