Strateegia uuendamine

Tartumaa Arendusselts on alustanud perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamist. 

Kõigil TASi tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Täpsem info kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise kohta lisatakse jooksvalt ''Strateegia uuendamine'' alamlehele.

Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023. a.

TASi uue programmperioodi strateegia koostamiseks on toimumas järgmised sündmused ja tegevused:

November 2022

Rahulolu-uuringu läbiviimine ja analüüs kogukonna, noorte ja võrgustiku meetmete osas

Jaanuar 2023

10.01 meetmete 2.1 kohalik väiketootmine ja teenused; 2.2 turism ja puhkevõimalused; 2.3 uuendused ja piloteerimine fookusgrupid

17.01 meetmete 1.1 arukad kogukondlikud lahendused, 1.2 noorte ettevõtlikkus; 1.3 kogukonna väikeprojektid, Sotsiaalfondi vihmavarjuprojekti fookusgrupid

TAS strateegia koostamise raames valminud materjalid seisuga oktoober 2022

Liikmete küsitluse kokkuvõte

Kokkuvõte kohtumistest valdades Tartumaa Arendusseltsi strateegia koostamise sisendi kogumiseks

KOV ümarlaudadel kogutud ideed

Visiooniseminari fookusvaldkondade arutelu kokkuvõte

Tegevuspiirkonna analüüs

TAS perioodi 2015-2022 seire

Seiretabel strateegia elluviimisest aastal 2023

Uue perioodi strateegia esialgne struktuur ja raamistik

TASi uue programmperioodi strateegia koostamiseks on toimunud järgmised sündmused ja tegevused:
 

1️⃣ TASi strateegia koostamise avaseminar

8. juunil toimus Lange Motokeskuses (Pärnavälja tee 1, Lange) strateegia koostamise avaseminar. 

Avaseminari teemad:

 • Lühiülevaade TASi senisest tegevusest ja strateegiaprotsessist
 • Tagasivaade ja hetkeolukord: mida võtta kaasa lõppevast strateegiaperioodist? Mida võiks muuta?
 • Tulevikuvaade ja fookused: milline on siht aastaks 2030? Millised võiksid olla uue perioodi fookused?

 
2️⃣ Küsimustik TASi liikmetele, taotlejatele ja koostööpartneritele

Sooviti teada saada TASi liikmete, taotlejate ja koostööpartnerite arvamust TASi senisest tegevusest ja kuhu tuleks toetusraha suunata edaspidi.
 

3️⃣ Ümarlauad TASi piirkonna kohalikes omavalitsustes

Tartumaa Arendusselts viis läbi TASi piirkonda jäävate kohalike omavalitsustega ümarlauad, kuhu oodati osalema kõiki piirkondade aktiivseid tegutsejaid. 

Ümarlauad toimusid: Luunja vallas (13.06), Kambja vallas (14.06), Kastre vallas (14.06), Tartu vallas (29.06), Nõo vallas (29.06), Peipisiääre vallas (30.06), Elva vallas (30.06), Tartu linnas (endise Tähtvere valla piirkond, 15.08) ja Räpina vallas (endise Meeksi valla piirkond 25.08).

TASi strateegia visiooniseminar toimus 16. septembril kl 10-15 Eesti Rahva Muuseumis.

Seminari kava
9.30 – 10.00 kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 12.30 I osa: kuhu minna?

 • Sissejuhatus
 • Inspiratsioon I: Tartumaa ja rohepööre, Marek Strandberg
 • Inspiratsioon II: Tuleviku küla, Ivika Nõgel
 • Millised on Tartumaa piirkondade ootused TASi strateegiale? Kristiina Tammets, Marika Saar, Mihkel Laan
 • Arutelu I: TASi tulevikupilt

12.30 – 13.15 Lõunapaus

13.15 – 14.45 II osa: kuidas minna?

 • Arutelu II: UUE PERIOODI MEETMED:

        Kuidas jagada TASi raha, et see oleks kõige mõjusam?
        Mida peaks eest vedama TAS ise?
        Mida enneolematut võiks sisaldada TASi strateegia?

14.45 – 15.00 Kokkuvõte 
15.00 – 16.00 soovijatele Eesti Rahva Muuseumi külastus koos giidiga

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  07 Nov
  07/11/2022 - 11/11/2022    
  All Day
  Tartumaa Arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Tammetsa ja tegevtöötaja Linda Suurmetsa ning nii OÜ Skycorp esindaja kui ka TASi juhatuse liikme Marek Alliksoo välislähetus Itaaliasse, Materasse seoses [...]
  16 Nov
  16/11/2022    
  12:00
  16 Nov
  16/11/2022 - 19/11/2022    
  12:00
  02 Dec
  02/12/2022    
  10:00 - 04:00
  Events on 16/11/2022
  Events on 17/11/2022
  Events on 18/11/2022
  Events on 19/11/2022
  Events on 02/12/2022