Tartu County Development Association

Tartumaa Arendusselts (TAS) on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav LEADER tegevusrühm, mis on loodud maaelu arendamiseks. TASi üheks suuremaks väljundiks on Euroopa Liidu LEADER-programmi elluviimine, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö.