Toimus lennujaamade võrgustiku projekti videokoosolek

9. aprillil toimus Tartumaa Arendusseltsi rahvusvahelise LEADER-koostööprojekti „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ järjekordne videokoosolek, mille raames andsid projekti tööpakettide juhid partneritele ülevaate tööpakettide elluviimise hetkeseisust. Konkreetsematest tegevustest arutati koosolekul tasuvus- ja teostatavusuuringu koostamist ning Euroopa-Hiina koolituskonsortsiumi loomist.

Projekti raames koostatakse tasuvus- ja teostatavusuuring lennujaamade võrgustiku tegevuste ja marsruutide arendamiseks, et välja selgitada võrgustiku partneriteks olevate maapiirkonna lennujaamade potentsiaal, investeeringuvajadused, probleemid ja ühised huvid. Samuti soovitakse tasuvus- ja teostatavusuuringu koostamise kaudu koguda sisendit pikaajaliste strateegiliste plaanide jaoks ning kavandada ühine visioon aastaks 2030. Koosolekul tutvustati tasuvus- ja teostatavusuuringu koostamiseks saadud hinnapakkumist ning lepiti kokku, et projekti partnerid arutavad hinnapakkumist oma kohalike partneritega ja edastavad kommentaarid.

Eesti Lennuakadeemia on projekti raames koostanud küsimustiku, mille abil soovitakse kaardistada võrgustiku partnerite võimekused ja huvid, luua Euroopa-Hiina lennundusalane koolituskonsortsium ning selle tulemina töötada välja ühine koolitusprogramm Euroopa-Hiina partneritele. Pärast andmete koondamist saab edasi minna analüüsiga ning suhelda koolituskonsortsiumiga ühise koolitusprogrammi mustandi väljatöötamiseks.

Projekti „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ eesmärgiks on tõsta läbi innovatsiooni ja koostöö Euroopa maapiirkondade võimekust, sh:

 • toetada maapiirkondades asuvate lennujaamade arengut ja leida uusi võimalusi arendusprojektide käivitamiseks;
 • luua Euroopa katvusega lennujaamade võrgustik kogemuste vahetamiseks ja uute koostööprojektide käivitamiseks;
 • tugevdada koostööd eeskätt Euroopa lennujaamade vahel ning luua koostöösuhteid Hiina partneritega lennunduse, cargo ja logistika tehnoloogiate edendamiseks;
 • tarkade tehnoloogiate inkubatsiooniplatvormi ja Euroopa-Hiina koolituskonsortsiumi loomine;
 • väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud tugisüsteemi ning äriplatvormide arendamine ärisuhete loomiseks Euroopa ja Hiina partneritega;
 • kaubandus- ja reisimarsruutide arendamine Euroopa partneritega ja uute võimaluste leidmine koostööks Hiinaga;
 • maaturismi edendamine partnerite võrgustiku toel;
 • keskkonnasõbralike ja rohelist innovatsiooni ning kliima ja loodusvarade kaitset toetavate lahenduste arendamine.

Projekti partnerid: Tartumaa Arendusselts (juhtpartner), LEADER-tegevusgrupid Sloveeniast, Itaaliast, Kreekast ja piirkondlik arenduskeskus Soomest. Iga partnerriik on kaasanud kohaliku ja siseriikliku tasandi koostööpartnerid, milleks on maapiirkondades asuvad lennujaamad, kohalikud omavalitsused, ülikoolid, teaduspargid ja äriplatvormide esindusorganisatsioonid. Hiina lennujaamad, Ningbo administratsioon ning teadus- ja tehnoloogiaosakond. Läbirääkimised veel jätkuvad Austria, Hispaania ja Hollandiga.

Eesti-poolsed koostööpartnerid: Tartu Lennujaam, Tartu Ülikool, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Linnavalitsus, kaasatud partnerid: Tartu Teaduspark, Tartu Ärinõuandla, Eesti Lennundusmuuseum.

Projekti kodulehekülg: https://airtrafficnetwork.com/.

Lisainfo: Kristiina Tammets (TASi tegevjuht), kristiina@tas.ee, 5340 9873.

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23