Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek kinnitas uue perioodi LEADER kohaliku arengu strateegia

Tartumaa Arendusselts

PRESSITEADE

25.05.2023

Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek kinnitas uue perioodi LEADER kohaliku arengu strateegia

Tartumaa Arendusselts (TAS) kinnitas eile, 24. mail piirkonna ühisstrateegia 2023-2030. Pidulik sündmus toimus Kastre vallas Vooremäe tervisespordikeskuses, mis on üks eelmisel Euroopa Liidu programmperioodil LEADER rahastuse toel valminud suurprojektidest Tartu maakonnas. Üldkoosolekul osalejaid tervitas hiljuti Kastre vallavanema ametisse asunud Annika Pajumaa-Murov, kes rõhutas koostöö olulisust ning tunnustas kogukondade ja ettevõtjate aktiivset panustamist kohaliku elu arendamisel. 

Koosolekut juhatas TASi juhatuse liige Tartu valla vallavanem Jarno Laur. „Täname kõiki liikmeid ja koostööpartnereid, kes panustasid strateegia valmimisse“, sõnas Laur ning lisas, „Tartumaa on alati silma paistnud uuenduste poolest. Traditsiooniliste teemade kõrval võtab  uus LEADER strateegia fookusesse sotsiaalse tõrjutuse vähendamise, ringmajanduse ja taastuva energia edendamise. Koos projektitaotlejate omafinantseeringutega on strateegia rakendamise eelarveks kavandatud u 6,8 miljonit eurot, mis on suureks abiks Tartumaa arengule.“

Uute teemadena on strateegias välja toodud energiakogukonnad, arukad külad, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, rohe- ja ringmajanduse pilootprojektid, ärilised teenused kiiresti kasvavates või turutõrke piirkondades, noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Esile on tõstetud Emajõega seotud teenuste ja taristu arendamine. Jätkatakse väiketootmise, turismi, kogukonnaobjektide ja koostöövõrgustike arendamist ning piirkonna arengu seisukohast oluliste suurprojektide toetamist. Strateegia koostamisel rääkis kaasa ligikaudu 400 inimest. Strateegia valmis koostöös ekspert Mihkel Laanega (OÜ Cumulus Consulting).

Strateegia rakendamiseks esitab Tartumaa Arendusselts strateegia ja kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA). Toetust taotletakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023-2027“ sekkumise 8.4. LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng ning Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse alusel rakendatava meetme 21.4.9.2 „kogukonna juhitud kohalik areng“ raames.

TAS on üks kohalikest LEADER tegevusrühmadest Eestis, tegevusrühmal on hetkeseisuga 69 liiget, millest 9 on kohalikud omavalitsused (kõik 8 Tartumaa omavalitsust ning Räpina vald Põlvamaalt), 36 kodanikuühendust ja 24 ettevõtet.

Lisainfo: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, kristiina@tas.ee, 5340 9873, www.tas.ee

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  10 Oct
  10/10/2023    
  10:00 - 07:00
  Elva Kultuurikeskus, Kesk 30, Elva Konverents keskendub sellele, kuidas saada kohalike väiketootjate toodang, mahe ja kohalik toiduaine meie haridusasutustesse. Lisaks soovime kasvatada ka teadlikkust – eelkõige [...]
  Events on 10/10/2023