Tartumaa Arendusselts avalikustas uue perioodi LEADER kohaliku arengu strateegia

Tartumaa Arendusselts (TAS) avalikustas eile, 22. veebruaril piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 tööversiooni. Pidulik sündmus leidis aset Tartu Raudteejaama seminariruumis ja kohale oli tulnud hulgaliselt TASi liikmeid, koostööpartnereid, projektitaotlejaid – ligikaudu 70 inimest.

Päeva avas TASi juhatuse esimees Priit Lomp, kes tänas kõiki liikmeid ja koostööpartnereid, kes panustasid strateegia valmimisse. „Dokument ise on kompromiss paljude valdkondade, tegevussuundade ja Tartumaa erinevate piirkondade vahel. Strateegia on valminud ja viiakse ellu koostöös – ettevõtjad loovad piirkonda rahalist väärtust ja uusi töökohti, kogukonnad emotsionaalset väärtust ja turvatunnet ning võrgustikud ja omavalitsused panevad algatustele õla alla, tänu millele paraneb elukvaliteet kogu Tartumaal“, sõnas Lomp.

LEADER strateegia on praktiline dokument, mida rakendatakse läbi toetusmeetmete. Projektitaotlusi saavad esitada maapiirkonna ettevõtted, kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused. Rahastus strateegia rakendamiseks tuleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava Leader sekkumisest ja Euroopa Sotsiaalfondist. Ühtekokku loodetakse piirkonda tuua toetusraha ca 4,5 miljonit eurot.

Uute teemadena on strateegias välja toodud energiakogukonnad, arukad külad, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, rohe- ja ringmajanduse pilootprojektid, ärilised teenused kiiresti kasvavates või turutõrke piirkondades, noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Esile on tõstetud Emajõega seotud teenuste ja taristu arendamine. Jätkatakse väiketootmise, turismi, kogukonnaobjektide ja koostöövõrgustike arendamist ning piirkonna arengu seisukohast oluliste suurprojektide toetamist. Strateegia koostamisel rääkis kaasa ligikaudu 400 inimest. 

Strateegia valmis koostöös ekspert Mihkel Laanega (OÜ Cumulus Consulting). Laan tõi välja, et TASi näol on tegu organisatsiooniga, mida iseloomustavad sõnad innovaatiline ja südikas – julgetakse teha uusi asju ja proovida seda, mida varasemalt ei ole tehtud. Mihkel Laane ettekanne on leitav siit : TAS strateegia avalikustamine

Avalikustamise seminaril osalejaid inspireerisid oma ettekannetega Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht Nele Ivask, kes rääkis energiakogukondade loomisest ning Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste dotsent Katri-Liis Lepik, kes andis ülevaate sotsiaalsest innovatsioonist maapiirkondades.

Strateegia on avalikustamisel kuni 20. märts 2023, mil on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekud palume saata triin@tas.ee.

TAS on üks kohalikest Leader tegevusrühmadest Eestis, tegevusrühmal on hetkeseisuga 68 liiget, millest 9 on kohalikud omavalitsused (kõik 8 Tartumaa omavalitsust ning Räpina vald Põlvamaalt), 35 kodanikuühendust ja 24 ettevõtet.

Lisainfo: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, kristiina@tas.ee, 5340 9873, www.tas.ee

TAS strateegia tööversioon on leitav siit: https://tas.ee/valminud-on-tartumaa-arendusseltsi-uue-programmiperioodi-2023-2030-a-strateegia-tooversioon/

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23