Tartumaa Arendusselts avalikustas uue perioodi LEADER kohaliku arengu strateegia

Tartumaa Arendusselts (TAS) avalikustas eile, 22. veebruaril piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 tööversiooni. Pidulik sündmus leidis aset Tartu Raudteejaama seminariruumis ja kohale oli tulnud hulgaliselt TASi liikmeid, koostööpartnereid, projektitaotlejaid – ligikaudu 70 inimest.

Päeva avas TASi juhatuse esimees Priit Lomp, kes tänas kõiki liikmeid ja koostööpartnereid, kes panustasid strateegia valmimisse. „Dokument ise on kompromiss paljude valdkondade, tegevussuundade ja Tartumaa erinevate piirkondade vahel. Strateegia on valminud ja viiakse ellu koostöös – ettevõtjad loovad piirkonda rahalist väärtust ja uusi töökohti, kogukonnad emotsionaalset väärtust ja turvatunnet ning võrgustikud ja omavalitsused panevad algatustele õla alla, tänu millele paraneb elukvaliteet kogu Tartumaal“, sõnas Lomp.

LEADER strateegia on praktiline dokument, mida rakendatakse läbi toetusmeetmete. Projektitaotlusi saavad esitada maapiirkonna ettevõtted, kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused. Rahastus strateegia rakendamiseks tuleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava Leader sekkumisest ja Euroopa Sotsiaalfondist. Ühtekokku loodetakse piirkonda tuua toetusraha ca 4,5 miljonit eurot.

Uute teemadena on strateegias välja toodud energiakogukonnad, arukad külad, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, rohe- ja ringmajanduse pilootprojektid, ärilised teenused kiiresti kasvavates või turutõrke piirkondades, noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Esile on tõstetud Emajõega seotud teenuste ja taristu arendamine. Jätkatakse väiketootmise, turismi, kogukonnaobjektide ja koostöövõrgustike arendamist ning piirkonna arengu seisukohast oluliste suurprojektide toetamist. Strateegia koostamisel rääkis kaasa ligikaudu 400 inimest. 

Strateegia valmis koostöös ekspert Mihkel Laanega (OÜ Cumulus Consulting). Laan tõi välja, et TASi näol on tegu organisatsiooniga, mida iseloomustavad sõnad innovaatiline ja südikas – julgetakse teha uusi asju ja proovida seda, mida varasemalt ei ole tehtud. Mihkel Laane ettekanne on leitav siit : TAS strateegia avalikustamine

Avalikustamise seminaril osalejaid inspireerisid oma ettekannetega Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht Nele Ivask, kes rääkis energiakogukondade loomisest ning Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste dotsent Katri-Liis Lepik, kes andis ülevaate sotsiaalsest innovatsioonist maapiirkondades.

Strateegia on avalikustamisel kuni 20. märts 2023, mil on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekud palume saata triin@tas.ee.

TAS on üks kohalikest Leader tegevusrühmadest Eestis, tegevusrühmal on hetkeseisuga 68 liiget, millest 9 on kohalikud omavalitsused (kõik 8 Tartumaa omavalitsust ning Räpina vald Põlvamaalt), 35 kodanikuühendust ja 24 ettevõtet.

Lisainfo: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, kristiina@tas.ee, 5340 9873, www.tas.ee

TAS strateegia tööversioon on leitav siit: https://tas.ee/valminud-on-tartumaa-arendusseltsi-uue-programmiperioodi-2023-2030-a-strateegia-tooversioon/

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  10 Oct
  10/10/2023    
  10:00 - 07:00
  Elva Kultuurikeskus, Kesk 30, Elva Konverents keskendub sellele, kuidas saada kohalike väiketootjate toodang, mahe ja kohalik toiduaine meie haridusasutustesse. Lisaks soovime kasvatada ka teadlikkust – eelkõige [...]
  Events on 10/10/2023