Projektitaotluse esitamine

Tartumaa Arendusseltsi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 20. veebruarist kuni 20. märtsini 2023, avatud on järgmised meetmed:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

1.2. Turismiettevõtluse arendamine

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

2.2. Noorte aktiviseerimine

3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

 

2023. aasta taotlusvooru eelarve jaotub järgmiselt: 

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 89 158,36€

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 89 158,36€

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 180 295,13€

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine 45 073,78€

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 69 026,88€

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 69 026,88€

 

Kokku moodustavad 2023. aasta taotlusvooru summad 541 739,39 € suuruse eelarve.

 

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste esitamine toimub e-PRIAs. 

Projektitoetuse taotlejal on võimalik valida, kas täita TASi taotlusvorm MS Wordis või Google Formsis. Täidetud TASi taotlusvorm tuleb taotlejal lisada e-PRIAsse projektitoetuse taotluse juurde lisadokumendina.

Google Forms saadab vastuste koopia automaatselt vormi sisestatud e-mailile. E-mailile laekunud vorm tuleb projektitoetuse taotlejal teha pdf-iks, kasutades selleks pdf-i printerit või salvestades faili pdf-ina arvutisse. Nii on võimalik Google Formsi taotlusvormi e-PRIAsse lisada.​

Taotluse esitamiseks tutvu:

Leader-meetme määrus (peatükk 4. Projektitoetus); Leader-meetme määruse seletuskirjad on leitavad PRIA veebilehel (Abiks taotlejale/Juriidilised alused)

TASi strateegia

TASi projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord

TASi hindamiskomisjoni töökord

TASi hindamiskriteeriumid

Riigihangete seadus

Juhendmaterjal taotluse esitamiseks

🎥 17.01-17.02.2022 toimunud taotlusvooru infopäeva salvestus

🎥 20.09-20.10.2022 toimunud taotlusvooru infopäeva salvestus

 

Soovi korral saab registreeruda tasuta nõustamisele

Info on uuendatud 06.03.2023

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  1
  2
  08 Jun
  08/06/2023    
  12:00
  Tugiprogrammi lõpetamine.