Projektitaotluse esitamine

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a teine taotlusvoor on avatud 20. septembrist kuni 20. oktoobrini 2022, avatud on järgmised meetmed:

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

1.2. Turismiettevõtluse arendamine

1.3. COVID-19 toetusmeede 

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

2.2. Noorte aktiviseerimine

3.1. Suurprojektide arendmine

Suurprojektide arendamise meetme puhul eelneb suurprojekti esitamisele kavandatava projekti tutvustamine TASi üldkoosolekul – 2022. a teise taotlusvooru raames viime suurprojektide tutvustamise läbi videoformaadis.

Ootame taotlejatelt suurprojektide arendamise meetmesse esitatavate taotluste videotutvustusi (8-10 min). Suurprojekti videotutvustus sisaldab järgnevat infot planeeritava suurprojekti kohta:


* mida tehakse?
* miks see projekt on vajalik? Millise kitsaskoha lahendab või millist potentsiaali aitab paremini kasutusele võtta?
* mis on projektis innovaatiline või mille poolest on projekt eriline?
* kellega koos projekti ellu viiakse?
* millised on oodatavad tulemused?
* kes hakkavad projekti tulemust kasutama ja kui suur on sihtgrupp?
* milline on projekti laiem väärtus/kasu Tartumaa jaoks?
* mis on projekti maksumus ja omafinantseering?

Palume saata lingid, kuhu videod on üles laetud, e-maili aadressile linda@tas.ee hiljemalt 15.09.2022. Videotutvustused tehakse TASi liikmetele kättesaadavaks septembris ja esitletakse 2022. a sügisel toimuval TASi üldkoosolekul.

Potentsiaalsetel suurprojektide arendamise meetmesse taotluse esitajatel on kohustus projekti TASi üldkoosolekul videoformaadis presenteerida ning küsimustele vastata. Peale projekti esitlust üldkoosolekul esitatakse täistaotlus koos lisadega PRIA e-keskkonnas hiljemalt 20.10.2022.

2022. aasta teise taotlusvooru eelarve jaotub järgmiselt: nii meetmele 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine kui ka meetmele 1.2. Turismiettevõtluse arendamine on arvestatud 188 700€, meetmele 1.3. COVID-19 toetusmeede on arvestatud 126 174,54€, meetmele 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine on arvestatud 361 717,50€, meetmele 2.2. Noorte aktiviseerimine on arvestatud 45 429,50€ ning meetmele 3.1. Suurprojektide arendamine on arvestatud 400 000€. Kokku moodustavad 2022. a II taotlusvooru summad 1 307 594,7€ suuruse eelarve.

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste esitamine toimub e-PRIAs. 

Projektitoetuse taotlejal on võimalik valida, kas täita TASi taotlusvorm MS Wordis või Google Formsis. Täidetud TASi taotlusvorm tuleb taotlejal lisada e-PRIAsse projektitoetuse taotluse juurde lisadokumendina.

Google Forms saadab vastuste koopia automaatselt vormi sisestatud e-mailile. E-mailile laekunud vorm tuleb projektitoetuse taotlejal teha pdf-iks, kasutades selleks pdf-i printerit või salvestades faili pdf-ina arvutisse. Nii on võimalik Google Formsi taotlusvormi e-PRIAsse lisada.​

Taotluse esitamiseks tutvu:

Leader-meetme määrus (peatükk 4. Projektitoetus); Leader-meetme määruse seletuskirjad on leitavad PRIA veebilehel (Abiks taotlejale/Juriidilised alused)

TASi strateegia

TASi projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord

TASi hindamiskomisjoni töökord

TASi hindamiskriteeriumid

Riigihangete seadus

Juhendmaterjal taotluse esitamiseks

🎥 17.01–17.02 toimunud taotlusvooru infoseminari salvestus

Soovi korral saab registreeruda tasuta nõustamisele
 

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a esimene taotlusvoor oli avatud 17. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2022. Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg oli 18. aprill 2022. 

17. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2022 olid avatud viis meedet:

1.3. COVID-19 toetusmeede 

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

2.2. Noorte aktiviseerimine

3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Info TASi 2022. a esimese taotlusvooru kohta on lisatud TASi kodulehele 13.12.2021.

Tartumaa Arendusseltsi rakendatavad toetusmeetmed:

 1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

 1. Kogukondade võimekuse arendamine

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT

     3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike toetamine

Meede 3.1. Suurprojektide arendamine

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Meetmete kohta loe lähemalt SIIT 

Info on uuendatud 02.08.2022

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

__________________________________________________

Rohkem infot TASi kodulehel ja Facebookis:

  

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  02 Dec
  02/12/2022    
  10:00 - 04:00
  08 Dec
  08/12/2022    
  02:00 - 06:00
  Events on 02/12/2022
  Events on 08/12/2022