PRIAle taotluse esitamine

Taotluse esitamine PRIAsse

Projektid, mis on saanud Tartumaa Arendusseltsi juhatuse poolt positiivse otsuse, tuleb esitada PRIAle.  Sellekohane teade saadetakse taotlejale e-kirja teel ja tulemused avaldatakse TASi veebilehel. PRIA kontrollib projektitaotluse kulude abikõlbulikkust ning teeb lõpliku rahastamise otsuse.

PRIAle projektitoetuse avalduse esitamiseks tuleb:

1. TASi juhatuse poolt positiivse otsuse saanud taotlejal esitada TASile kontrollimiseks ja kinnitamiseks nõuetekohaselt täidetud  PRIA projektitoetuse avaldus. (Leader meetme määrus, Lisa 6).

Vaata abimaterjale PRIA avalduse täitmiseks.

TAS kontrollib PRIA taotluses esitatud andmete vastavust TASi hindamiskomisjonile esitatud projektitaotlusele ja annab kinnituse korrektselt täidetud PRIA taotlusele.

PRIA projektitoetuse avaldusele tuleb lisada samad dokumendid, mis esitati TASile (hinnapakkumused, ehitusluba, rendileping, volitus jms)

2. PRIAle tuleb esitada projektitoetuse avaldus koos lisadokumentidega kahe kuu jooksul ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi juhatuse poolt projektitaotluse kinnitamise otsuse tegemise kuupäevast.

3. PRIA projektitoetuse avaldus esitatakse elektrooniliselt läbi e-pria.

TASi poolne kontrollimine ja kinnituse andmine toimub samuti e-pria keskkonnas. Elektrooniliselt esitatud avalduste menetlemine toimub üldjuhul kiiremini.

Vajadusel võib PRIA projektitoetuse avalduse koos lisadokumentidega esitada ka paberkandjal.  Avalduse kontrollimiseks ja kinnitamiseks palun eelnevalt kokkuleppida aeg TASi konsultandiga telefonil 7 430 088 või kadri@tas.ee.

Lisainfo saamiseks helista 7 430 088.

PRIA projektitoetuse avaldus

PRIA projektitoetuse avalduse täitmise juhend

PRIA seirenäitajad

Vali meetme kood ning seirenäitaja, mis sinu projekti tegevusi kõige paremini kirjeldab. Näiteks: kood 312 – Mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus, seirenäitaja  23.1 b) mikroettevõtte arendamine. Sobivad koodid (enamasti III telg) on kirjeldatud TASi ettevõtluse, kogukondade ja noorte meetme lehtedel p.7.

Abiks taotlejale PRIA juhend

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  21 Sep
  21/09/2023 - 22/09/2023    
  08:15 - 05:00
  Viitenumber:  LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/23/3314 Projekti nimi:  Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine