PRIAle taotluse esitamine

Taotluse esitamine PRIAsse

Projektid, mis on saanud Tartumaa Arendusseltsi juhatuse poolt positiivse otsuse, tuleb esitada PRIAle.  Sellekohane teade saadetakse taotlejale e-kirja teel ja tulemused avaldatakse TASi veebilehel. PRIA kontrollib projektitaotluse kulude abikõlbulikkust ning teeb lõpliku rahastamise otsuse.

PRIAle projektitoetuse avalduse esitamiseks tuleb:

1. TASi juhatuse poolt positiivse otsuse saanud taotlejal esitada TASile kontrollimiseks ja kinnitamiseks nõuetekohaselt täidetud  PRIA projektitoetuse avaldus. (Leader meetme määrus, Lisa 6).

Vaata abimaterjale PRIA avalduse täitmiseks.

TAS kontrollib PRIA taotluses esitatud andmete vastavust TASi hindamiskomisjonile esitatud projektitaotlusele ja annab kinnituse korrektselt täidetud PRIA taotlusele.

PRIA projektitoetuse avaldusele tuleb lisada samad dokumendid, mis esitati TASile (hinnapakkumused, ehitusluba, rendileping, volitus jms)

2. PRIAle tuleb esitada projektitoetuse avaldus koos lisadokumentidega kahe kuu jooksul ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi juhatuse poolt projektitaotluse kinnitamise otsuse tegemise kuupäevast.

3. PRIA projektitoetuse avaldus esitatakse elektrooniliselt läbi e-pria.

TASi poolne kontrollimine ja kinnituse andmine toimub samuti e-pria keskkonnas. Elektrooniliselt esitatud avalduste menetlemine toimub üldjuhul kiiremini.

Vajadusel võib PRIA projektitoetuse avalduse koos lisadokumentidega esitada ka paberkandjal.  Avalduse kontrollimiseks ja kinnitamiseks palun eelnevalt kokkuleppida aeg TASi konsultandiga telefonil 7 430 088 või kadri@tas.ee.

Lisainfo saamiseks helista 7 430 088.

PRIA projektitoetuse avaldus

PRIA projektitoetuse avalduse täitmise juhend

PRIA seirenäitajad

Vali meetme kood ning seirenäitaja, mis sinu projekti tegevusi kõige paremini kirjeldab. Näiteks: kood 312 – Mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus, seirenäitaja  23.1 b) mikroettevõtte arendamine. Sobivad koodid (enamasti III telg) on kirjeldatud TASi ettevõtluse, kogukondade ja noorte meetme lehtedel p.7.

Abiks taotlejale PRIA juhend

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23