Ettevõtluse meetme kohustuslikud dokumendid

TAS Projektitoetuse taotluse vorm ja taotlusvormi täitmise juhend

Ettevõtluse meetme projektitaotlusele tuleb lisada

Kohustuslikud dokumendid:

1. Võrreldavad hinnapakkumused iga projektis märgitud tegevuse kohta

Nõuded hinnapakkumise vormistamiseks ja Hinnapakkumise näidis

Hinnapakkumise näidis (MS Word)

2. Volitus (nõutav juhul, kui taotluse esitaja ei ole kantud ärühingu B-kaardile)

3. Äriplaan (vastavalt EASi alustava ettevõtja äriplaani koostamise juhendile)

 

4. Juhul, kui projekti sisuks on:

4.1 Ehitustegevused, siis

 • Ehitusluba või KOVi kirjaliku nõusoleku ärakiri või KOVi kinnitus, et eeltoodud dokumente ei ole vaja
 • Maaomaniku nõusolek
 • Maaomandit tõendavad dokumendid (maaomand kuulub taotlejale või on antud talle kasutamiseks vähemalt 7 aastaks)
 • Ehitusprojekti joonised ja ehitusprojekti seletuskiri (soovituslik)

4.2  Esemete/seadmete soetuse korral,

tuleb taotluses näidata, kuhu esemed/seadmed paigaldatakse või kus neid hoidma hakatakse, selleks on vajalik lisada

 • Taotlejaga sõlmitud rendileping kuni 7 a või maaomandit tõendavad dokumendid

4.3  Koostöö puhul

 •  Allkirjastatud koostöökokkulepe
 • Koostööpartnerite CV-d

Täiendavad dokumendid, mis kirjeldavad ja annavad parema ülevaate projekti tegevustest (ei ole kohustuslikud)

Projektijuhi CV

Taotleva ettevõtte CV (ülevaade varasematest tegevustest, kogemustest)

Fotod soetatavatest esemetest/seadmetest

Koostööd kirjeldavad dokumendid (memod, protokollid, eellepingud jms)

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23