Projektitaotluse esitamine

Tartumaa Arendusseltsi 2024. I taotlusvoor on avatud 11.-25. jaanuar.

Avatud on järgmised meetmed:

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine;

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine.

2024. aasta I taotlusvooru hinnanguline eelarve jaotub järgmiselt: 

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 85 297,73 eurot;

1.2. Turismiettevõtluse arendamine 85 297,74 eurot.

Kokku moodustavad 2024. aasta taotlusvooru summad hinnanguliselt 170 595,47 € suuruse eelarve.

Projektitaotluste esitamine toimub e-PRIAs. 

Täidetud TASi taotlusvorm tuleb taotlejal lisada e-PRIAsse projektitoetuse taotluse juurde lisadokumendina, TASi taotlusvorm MS Wordis.

Taotluse esitamiseks tutvu:

Leader-meetme määrus (peatükk 4. Projektitoetus); Leader-meetme määruse seletuskirjad on leitavad PRIA veebilehel (Abiks taotlejale/Juriidilised alused)

TASi strateegia

TASi projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord

TASi hindamiskomisjoni töökord

TASi hindamiskriteeriumid

Riigihangete seadus

Juhendmaterjal taotluse esitamiseks

🎥 11.01.2024 infopäeva salvestus ja ettekanne.

Soovi korral saab registreeruda tasuta nõustamisele

Info on uuendatud 17.01.2024