„Elu kahe maailma piiril” tegevused uuel perioodil

Projekt „Elu kahe maailma piiril” jätkub ka uuel perioodil ning projekti partnerid planeerivad juba aktiivselt uue perioodi tegevusi.

Aastatel 2016-2021 on partnertel projekti tegevuste elluviimiseks kavas ette valmistada üks siseriiklik ning kaks rahvusvahelist koostööprojekti. Kavandatavate projektide üldiseks eesmärgiks on tõsta läbi innovatsiooni ja koostöö piirkonna võimekust.

Projektide oodatavad tulemused:

 • piirkonnas on rohkem innovaatilisi lahendusi ja tugevamad koostöövõrgustikud;
 • paranenud on Leader-projektide sisuline kvaliteet ning ellu on viidud rohkem innovaatilisi projekte;
 • tänu raamidele ja igat paika iseloomustavatele lugudele on tugevnenud piirkonna identiteet;
 • Lõuna-Eestist on loodud innovaatilise ja jätkusuutliku piirkonna kuvand;
 • piirkonnas on kasvanud sise- ja välisturistide külastatavus;
 • tõusnud on piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas;
 • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud turismiarendamisse ning uute toodete ja teenuste loomisse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud.

Projekti „Elu kahe maailma piiril” viivad ellu  8 Lõuna-Eesti Leader-tegevusgruppi ja National Geographic Eesti. Partneritena on kaasatud Lõuna-Eesti turismiarendajad, maakondlikud arenduskeskused, omavalitsusliidud, Lõuna-Eesti linnad, teadus- ja kompetentsikeskused. Antud projekt on eriline just laiahaardelise koostöö ja erinevate tasandite kaasatuse tõttu.

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  10 Oct
  10/10/2023    
  10:00 - 07:00
  Elva Kultuurikeskus, Kesk 30, Elva Konverents keskendub sellele, kuidas saada kohalike väiketootjate toodang, mahe ja kohalik toiduaine meie haridusasutustesse. Lisaks soovime kasvatada ka teadlikkust – eelkõige [...]
  Events on 10/10/2023