Ootame osalejaid projekti “Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses”

Head omavalitsusjuhid, kogukondade eestvedajad!

Kutsume teid osalema projektis “Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses”.

Tartumaa Arendusselts alustab sügisel rahvusvahelise projektiga, mille eesmärgiks kohalike ressursside (põhk, pilliroog, turvas, puit jm) tõhusam kasutamine energeetilisel ja ehituslikul eesmärgil.

Projekti läbiviimiseks soovime Tartumaal välja valida vähemalt 3 pilootpiirkonda, mille kohta koostatakse TTÜ Tartu Kolledži poolt energeetilise ressursi kaardistus ca 50 km raadiuses ja tasuvusanalüüsid ning pakutakse välja alternatiivsed energeetilised lahendused.

Projekti raames toimub oktoobris õppereis Saksamaale, kuhu on oodatud ka iga pilootpiirkonna esindaja.

Pilootpiirkonnaks kandideerimise tingimused:

·         Vajadus komplekse energeetilise/küttelahenduse järele mingis kindlas piirkonnas/asutuste/objektide kompleksis ja soov kasutada selleks kohalikku ressurssi. Kohaliku ressursi all mõtleme puitu, turvast, pilliroogu, põhku jms.

·         Finantsiline võimekus sobiva lahenduse elluviimiseks vähemalt projekti omafinantseeringu ulatuses.

·         Avaldusi ootame kohalikelt omavalitsustelt ja kogukondadelt eeldusel, et lahenduse väljatöötamisse on kaasatud kohapeal olulised osapooled.

Projekti kandideerimiseks tuleb saata sooviavaldus, milles palume kirjeldada:

1. hetkesituatsiooni, milliseid energeetilisi lahendusi kasutatakse ja milles seisneb täna suurim probleem.

2. võimaliku pilootala piirkonda (elanikkond, asutused, ettevõtted, ressursid jmt).

3. kogukonna/omavalitsuse enda arendusnägemust antud valdkonnas.

Avalduse esitamise tähtaeg on 16. september 2013  ja avalduse palume saata aadressile: triin@tas.ee.

Lisainfo:
Triin Lääne
Tartumaa Arendusselts
Tel. 53029203
triin@tas.ee

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23