Lennujaamade võrgustiku projekti arengud

3. juunil toimus TASi rahvusvahelise Leader-koostööprojekti „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ järjekordne videokoosolek. 

Koosolekul osalesid ka ettevõtte PTS Clas esindajad, kes asuvad projekti raames koostama tasuvus- ja teostatavusuuringut lennujaamade võrgustiku tegevuste ja marsruutide arendamiseks, et välja selgitada võrgustiku partneriteks olevate maapiirkonna lennujaamade potentsiaal, investeeringuvajadused, probleemid ja ühised huvid. Samuti soovitakse tasuvus- ja teostatavusuuringu koostamise kaudu koguda sisendit pikaajaliste strateegiliste plaanide jaoks ning kavandada ühine visioon aastaks 2030.  PTS Clas esindajad tutvustasid koosolekul esitatud hinnapakkumist, uuringu metoodikat ja järgmisi samme uuringu läbiviimisel.

Eesti Lennuakadeemia esindaja andis koosolekul ülevaate Euroopa-Hiina lennundusalase koolituskonsortsiumi küsimustikule vastanutest. Küsimustiku abil sooviti kaardistada võrgustiku partnerite võimekused ja huvid, et luua Euroopa-Hiina lennundusalane koolituskonsortsium ning selle tulemina töötada välja ühine koolitusprogramm Euroopa-Hiina partneritele. Küsimustikule vastas 7 haridusasutust, kes tegutsevad tehnoloogia-, logistika-, telekommunikatsiooni-, majandus-, keskkonna- jne valdkonnas, kuid mitte traditsioonilise lennundusõppe valdkonnas (v.a Eesti Lennuakadeemia). Partnerid otsustasid edasi minna küsimustikule vastanud haridusasutustega ja luua koolituskonsortsium, mis pakuks ühist koolitusprogrammi Euroopa-Hiina partneritele innovatsiooni ja tehnoloogia alal.

Veel käsitleti koosolekul pakkumiskutse ettevalmistamist Hiina partnerite kaasamiseks vajalike konsultatsiooniteenuste hankimiseks, e-keskkonna Ding Talk kasutamist, et algatada valdkondlikud arutelugrupid, kus Euroopa ja Hiina partnerid ning huvirühmad saaksid luua koostöösuhteid ning uuringut, et koguda projekti partneritelt turismiga seotud infot.

Hetkel küsib TAS hinnapakkumisi Hiina partnerite kaasamiseks vajalike konsultatsiooniteenuste hankimiseks. Konsultatsiooniteenuseid hangitakse suhete ja sidemete arendamiseks Hiina võimuesindajate, institutsioonide ja ettevõtlussektoris tegutsejatega ning samuti selleks, et pidada läbirääkimisi Euroopa-Hiina lennundusalase koolituskonsortsiumi osas.

Pakkumiskutse

Lisa 1. Projekti tutvustus

Lisa 2. Projekti tööpakettide kirjeldused

Projekti „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ eesmärgiks on tõsta läbi innovatsiooni ja koostöö Euroopa maapiirkondade võimekust, sh:

 • toetada maapiirkondades asuvate lennujaamade arengut ja leida uusi võimalusi arendusprojektide käivitamiseks;
 • luua Euroopa katvusega lennujaamade võrgustik kogemuste vahetamiseks ja uute koostööprojektide käivitamiseks;
 • tugevdada koostööd eeskätt Euroopa lennujaamade vahel ning luua koostöösuhteid Hiina partneritega lennunduse, cargo ja logistika tehnoloogiate edendamiseks;
 • tarkade tehnoloogiate inkubatsiooniplatvormi ja Euroopa-Hiina koolituskonsortsiumi loomine;
 • väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud tugisüsteemi ning äriplatvormide arendamine ärisuhete loomiseks Euroopa ja Hiina partneritega;
 • kaubandus- ja reisimarsruutide arendamine Euroopa partneritega ja uute võimaluste leidmine koostööks Hiinaga;
 • maaturismi edendamine partnerite võrgustiku toel;
 • keskkonnasõbralike ja rohelist innovatsiooni ning kliima ja loodusvarade kaitset toetavate lahenduste arendamine.

Projekti partnerid: Tartumaa Arendusselts (juhtpartner), Leader-tegevusgrupid Sloveeniast, Itaaliast, Kreekast ja piirkondlik arenduskeskus Soomest. Iga partnerriik on kaasanud kohaliku ja siseriikliku tasandi koostööpartnerid, milleks on maapiirkondades asuvad lennujaamad, kohalikud omavalitsused, ülikoolid, teaduspargid ja äriplatvormide esindusorganisatsioonid. Hiina lennujaamad, Ningbo administratsioon ning teadus- ja tehnoloogiaosakond. Läbirääkimised veel jätkuvad Austria, Hispaania ja Hollandiga.

Eesti-poolsed koostööpartnerid: Tartu Lennujaam, Tartu Ülikool, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Linnavalitsus, kaasatud partnerid: Tartu Teaduspark, Tartu Ärinõuandla, Eesti Lennundusmuuseum.

Projekti kodulehekülg: https://airtrafficnetwork.com/.

Lisainfo: Kristiina Tammets (TASi tegevjuht), kristiina@tas.ee, 5340 9873.

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  21 Sep
  21/09/2023 - 22/09/2023    
  08:15 - 05:00
  Viitenumber:  LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/23/3314 Projekti nimi:  Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine