Leaderi arengud Euroopas

Brüsselis toimus 29. septembril Euroopa Sotsiaal- ja majanduskomitee kuulamine teemal „Kogukonna juhitud kohalik areng kui ühtekuuluvuspoliitika vahend perioodil 2014-2020” ning 30. septembril ELARDi üldkoosolek. Üritustel osales TASi tegevjuht Kristiina Timmo.

Lühidalt kokkuvõtteks:

1. Koostööd linnadega nähakse kui üht väga olulist teemat kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) elluviimisel, mitmetes riikides rakendub linnaleader.

2. CLLDd nähakse kui üht huvipakkuvamat initsiatiivi Euroopa Liidu rahade jagamisel – CLLD toob kokku erinevad fondid, võimaldab mitmetasandilist sektoritevahelist arengut, otsustamine toimub kohalikul tasandil.

3. Partnerlusleppega on mitmetes riikides tehtud poliitiline otsus CLLD täielikuks rakendamiseks kogu riigis (nt Poola, Rootsi, Slovakkia, Tšehhi, Kreeka), osades riikides on erinevate fondide rakendamine jäetud regioonide otsustada (nt Austria, Hispaania, Rumeenia).

4. Liikmesriigid näevad multifondide rakendamises rohkem poliitilist ostust kui tegelikku tööriista kohalikuks arenguks. CLLD kui uus initsiatiiv vajab aega sisseelamiseks.

5. Suure ohuna nähakse avaliku sektori liigset sekkumist ja mõju CLLD elluviimisele.

6. Mitmetes riikides on tegevusgruppide arvu vähendatud. Nt Slovakkial on uuel perioodil CLLD rakendamiseks kolm korda rohkem raha võrreldes eelmise perioodiga, kuid tegevusgruppide arvu vähendatakse.

7. Rootsi rääkis oma kogemusest multifondidega. Vahendeid regionaalfondist ja sotsiaalfondist on 14 miljonit kogu riigi peale. Tekib küsimus, et reegleid ja keerukust on väga palju juures, kuid summa on üsna väike.

8. On riike, kus rahade suurus on mitu korda suurem kui eelmisel perioodil (nt Tšehhi, Slovakkia, Rumeenia) ja riike, kus olukord on halvem kui kunagi varem (nt Iirimaa, kus CLLD hakkavad rakendama kohalikud omavalitsused ja tegevusgruppidest minnakse mööda).

9. ELARDi üks sihtidest on koostöö arendamine väljaspool Euroopa Liitu.

10. Taaskord rõhutati, kui oluline on uuel perioodil innovatsioon kohalikul tasandil, strateegiate hea kvaliteet ja nende rakendamise mõju jälgimine.

 

Lisainfo ja ettekanded:

www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-community-led-local-development

 

 

 

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23