Leaderi arengud Euroopas

Brüsselis toimus 29. septembril Euroopa Sotsiaal- ja majanduskomitee kuulamine teemal „Kogukonna juhitud kohalik areng kui ühtekuuluvuspoliitika vahend perioodil 2014-2020” ning 30. septembril ELARDi üldkoosolek. Üritustel osales TASi tegevjuht Kristiina Timmo.

Lühidalt kokkuvõtteks:

1. Koostööd linnadega nähakse kui üht väga olulist teemat kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) elluviimisel, mitmetes riikides rakendub linnaleader.

2. CLLDd nähakse kui üht huvipakkuvamat initsiatiivi Euroopa Liidu rahade jagamisel – CLLD toob kokku erinevad fondid, võimaldab mitmetasandilist sektoritevahelist arengut, otsustamine toimub kohalikul tasandil.

3. Partnerlusleppega on mitmetes riikides tehtud poliitiline otsus CLLD täielikuks rakendamiseks kogu riigis (nt Poola, Rootsi, Slovakkia, Tšehhi, Kreeka), osades riikides on erinevate fondide rakendamine jäetud regioonide otsustada (nt Austria, Hispaania, Rumeenia).

4. Liikmesriigid näevad multifondide rakendamises rohkem poliitilist ostust kui tegelikku tööriista kohalikuks arenguks. CLLD kui uus initsiatiiv vajab aega sisseelamiseks.

5. Suure ohuna nähakse avaliku sektori liigset sekkumist ja mõju CLLD elluviimisele.

6. Mitmetes riikides on tegevusgruppide arvu vähendatud. Nt Slovakkial on uuel perioodil CLLD rakendamiseks kolm korda rohkem raha võrreldes eelmise perioodiga, kuid tegevusgruppide arvu vähendatakse.

7. Rootsi rääkis oma kogemusest multifondidega. Vahendeid regionaalfondist ja sotsiaalfondist on 14 miljonit kogu riigi peale. Tekib küsimus, et reegleid ja keerukust on väga palju juures, kuid summa on üsna väike.

8. On riike, kus rahade suurus on mitu korda suurem kui eelmisel perioodil (nt Tšehhi, Slovakkia, Rumeenia) ja riike, kus olukord on halvem kui kunagi varem (nt Iirimaa, kus CLLD hakkavad rakendama kohalikud omavalitsused ja tegevusgruppidest minnakse mööda).

9. ELARDi üks sihtidest on koostöö arendamine väljaspool Euroopa Liitu.

10. Taaskord rõhutati, kui oluline on uuel perioodil innovatsioon kohalikul tasandil, strateegiate hea kvaliteet ja nende rakendamise mõju jälgimine.

 

Lisainfo ja ettekanded:

www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-community-led-local-development

 

 

 

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  21 Sep
  21/09/2023 - 22/09/2023    
  08:15 - 05:00
  Viitenumber:  LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/23/3314 Projekti nimi:  Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine